Hoppa till innehåll

Passagerarrestriktioner i kollektivtrafiken påverkar beväringarnas permissionsresor

Försvarsmakten
25.3.2021 14.30
Pressmeddelande

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begränsar antalet passagerare i väg- och järnvägstrafiken 25.3.2021 - 23.4.2021 i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt 27.3. - 25.4.2021 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Begränsningarna gäller även trafik som passerar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt eller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt  i den mån trafiken sker inom sjukvårdsdistriktet. Begränsningen av antalet passagerare påverkar beväringarnas permissionsresor.

Det maximala antalet passagerare i kollektiva transportmedlen kommer att halveras från den normala nivån. Tågpassagerare måste boka biljett i förväg. Garnisonerna har aktuell information om arrangemangen, och varje garnison ger mer detaljerade instruktioner om permissonstransporterna i sitt område.

Begränsningen uppställd av Traficom grundar sig på Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) paragraf 58f Tillfällig begränsning av passagerarmängden för hindrandet av spridningen av covid-19 epidemin.

Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Transport- och kommunikationsverket Traficoms beslut att begränsa passagerarantalet inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inverkar på alla VR:s när- och fjärrtåg i hela landet och gäller 27.3. – 25.4.2021. Ingen överförs bort från tåget eller hindras att gå på tåget. Mer än hälften av sittplatserna kan vara i användning även under begränsningarna, eftersom även ståplatserna är en del av den maximala kapaciteten. 

Läs mer om att resa med tåg och boka platser på VR:s hemsida: Beväringar får rabatt på våra tågbiljetter! - VR

Uppgifterna gällande Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är uppdaterade den 25 mars kl 16.15 och gällande VR 26 mars 2021 kl 15.55.