Hoppa till innehåll

På traditionsdagen för Försvarsmaktens internationella centrum ihågkom man fredsbevararna

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 24.10.2018 15.59
Pressmeddelande

På FN-dagen den 24 oktober firades traditionsdagen för Försvarsmaktens internationella center (FINCENT) på Försvarshögskolan. Under dagen ihågkoms fredsbevararna med kransnedläggning på Sandudds begravningsplats medan högtiden firades i Sandhamnshuset. Värd för högtidlighållandet var FINCENT:s avgående kommendör Jukka-Pekka Schroderus tillsammans med traditionsföreningen Finlands FN-kompani.

Firandet av traditionsdagen startade på Sandudds begravningsplats där en krans nedlades vid minnesmärket för fredsbevararna under en högtidlig ceremoni. Minnesmärket är en hyllning till de finländska soldater som har dött under fredsbevarande operationer. Det avtäcktes 2006 för att hedra de femtio år under vilka finländare har deltagit i fredsbevarande insatser.

Dagen fortsatte med ett möte för inbjudna gäster från Finlands FN-kompani och med firandet av festdagen. Under festdagsfirandet kom man ihåg historien bakom Försvarsmaktens internationella center och den finländska fredsbevarande verksamheten. FINCENT upprätthåller traditionerna hos Finlands FN-kompani (YKSK1) som var det första finländska övervakningsförbandet i FN:s regi. Den första operationen genomfördes under Suez-krisen 1956–1957. Via följande video kan man få mera information om YKSK1:s historia och operationen under Suez-krisen:

Vid traditionsdagens festföredrag höll man sig till FINCENT:s nuvarande verksamhet. Talarna, överstelöjtnant (övlt) Vesa Kouhia och filosofiedoktor Tuomas Kuronen, berättade om centrets kvalitetsverksamhet och -bedömning samt arbetet och kunnandet i det internationella nätverket. FINCENT:s chef, kommendör Jukka-Pekka Schroderus berättade i sin tur i sitt välkomsttal om FN:s förtydligade krav på krishanteringstrupperna och de anställda.

Chefen delar med sig av sina tankar om sitt arbete

Schroderus har varit verksam som chef för Försvarsmaktens internationella center sedan 2015. Tjänsten kommer att ersättas och Schroderus firade sin sista traditionsdag som chef. Innan traditionsdagens evenemang startade berättade han med stolthet om sitt arbete.

– Försvarsmakten är en verkligt intressant och unik plats att arbeta på. Å ena sidan kan man se världen genom EU, NATO, FN och Afrikanska unionen och å andra sidan genom inhemska aktörer, civilbefolkningen och militärerna och förstå varför alla har olika synvinklar. Även olika slags människor: inte bara de som finns i det här huset utan även våra poollärare och internationella samarbetspartner – det är en verklig rikedom, säger Schroderus.

Under värvningen på tre år har han erbjudits både utmaningar och upplevt framgång. När FINCENT överfördes till Försvarshögskolan 2015 skedde inte förändringen i en handvändning. För att vänja sig vid den nya organisationsmiljön måste centret stärka sin position bland nya slags aktörer. Å andra sidan skapade de nya lokalerna i Sandhamnshuset utmärkta ramar för detta. Enligt Schroderus gick det bra att träda in i chefsrollen då det internationella centrets arbete har varit lovvärt.

– Vi har ett gott rykte, det är helt obestridligt. Det hänger dock inte på de tre år jag har arbetat här utan centrets sextio år. Det grundar sig på allt ifrån hur militärerna har skolats i grundläggande färdigheter, hur man arbetar utomlands och hur man fungerar i stabsuppgifter. Vi är lyckligt lottade i det avseendet att vi kan njuta av de frukter som FINCENT:s verksamhet har frambragt under åren, berättar Schroderus.

FINCENT deltar i ett internationellt nätverk

Centrets verksamhet följer internationella ståndpunkter om modern krishantering och utbildning. Enligt nuvarande tänkesätt är en militär intervention i en kris inte enbart en tillfällig åtgärd utan den måste vara en del av situationen under hela krisen. Cyberkrigföring eller hänsynstagande till kulturarv utgör nya utmaningar. FINCENT:s krishantering i stor skala styrs på FN-nivå, men Schroderus betonar också vikten av nätverkets övriga beståndsdelar. Olika aktörer – Europeiska säkerhets- och försvarsakademin, Nordic Defence Cooperation eller NATO för att nämna några – främjar var för sig utvecklingen mot allt säkrare internationell verksamhet.

Schroderus berättade att han uppskattar de erfarenheter som det internationella nätverkandet har gett. Till höjdpunkterna i det treåriga chefsuppdraget hör till exempel NATO:s och FN:s höga chefers besök och lyckade operationer. Schroderus har också upplevt att det är viktigt att FINCENT för sin del kan lägga fram delar av organisationsnätverket på det gemensamma bordet: det senaste framsteget var det lyckade arrangerandet av kursen för skydd av civilbefolkningen som leddes av NATO och FN.

– Det har varit en stor sak att vi har kunnat visa hur de [NATO och FN] också kan arbeta tillsammans, konstaterar Schroderus.

´