Hoppa till innehåll

Försvarshögskolan firade inskription för sitt 26 läsår

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 5.9.2019 16.00
Pressmeddelande

Torsdagen den 5 september 2019 firades inskription vid Försvarshögskolan. Under evenemanget hölls tal som behandlade det kommande läsåret, målsättningar inför framtiden och krishantering. Försvarshögskolans elevkår som har funnits i tio år reflekterade över gångna och kommande år.

Männa står i rad med toppar i händerna.

Inskriptionstalet hölls av Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio. Rektorn berättade om riktlinjerna för det kommande läsåret och längre in i framtiden, eftersom man nu lägger sista handen vid strategin för åren 2020–2025. I sitt tal beaktade han Försvarshögskolans verksamhet som en mångfacetterad helhet, från forskningsverksamheten till Försvarskurserna.

– På alla examensnivåer måste vi komma ihåg att vi också har ett ansvar för officersfostran. Målsättningen ska vara att de officerare som utexamineras härifrån, etiskt och till sina attityder är exemplariska officerare och finska medborgare. Finlands försvarssystem bygger på allmän värnplikt. Försvarshögskolan har en viktig roll för hur de värnpliktiga – beväringar och reservister – upplever sin tjänstgöring, konstaterade Kallio.

I samband med inskriptionstalet berättade utbildningschefen, överstelöjtnant Timo Vehviläinen, om diplomen över utvärdering av undervisning och diplom delades ut till Sjökrigsskolan, Signalskolan och Försvarsmaktens internationella center. Utvärdering av undervisningen har gjorts i tio år som en del av Försvarshögskolans kvalitetssäkringssystem. I utvärderingsarbetet, som leds av Försvarshögskolan, deltar även medlemmar från andra militära skolor och universitet samt från försvarsgrensstaberna. Utvärderingen är i kraft i fem år.

Ett rum fullt av människor som tittar på showen.

Biträdande professor Soili Paananen höll en presentation om komplexitet och krishantering. Paananen använde erfarenheter från sin resa till Sydsudan i maj som exempel, presenterade en allmän bild av och kännetecken för begreppet komplexitet samt granskade fenomen med stöd i forskaren Cedric de Conings tankar.

Paananen sammanfattade att det i krishanterings- och komplexitetsutbildning är viktigt att experterna förmår hitta lösningar även i överraskande situationer. Detta förutsätter bred, tvärvetenskaplig grundkunskap. Försvarsmaktens internationella center, som i 50 år har organiserat utbildning för fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer, har lyckats väl med sin utbildning. Försvarsmaktens internationella center som firar sitt jubileumsår i år, förbättrar kontinuerligt sin utbildning för att motsvara allt mer komplexa verksamhetsmiljöer.

Folk står upp i hallen när Försvarshögskolan flaggan bärs.

Elevkårens generalsekreterare, premiärlöjtnant Niko Kähärä, gjorde i sitt tal en tillbakablick på den för tio år sedan grundade elevkårens verksamhetstid. Han berättade även om elevkårens aktuella projekt samt om Försvarshögskolans och elevkårens gemensamma utvecklingsarbete.

– Att etablera gemensamma handlingssätt och praxis för ett långsiktigt samarbete kräver idogt och långsiktigt arbete samt förtroende och förståelse mellan personal och studerande, konstaterade Kähärä. Han tackade skolans ledning för det arbete den gjort med att utveckla verksamheten.

 

Paraatit ja juhlat
´