Sektioner
Meny
Försvarshögskolan

(Uppdaterat 30.4)
Försvarshögskolans åtgärder för att bekämpa coronaviruset

Försvarshögskolan 18.3.2020 14.34 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 14.44
Pressmeddelande

För att förhindra att coronaviruset sprids begränsar Försvarshögskolan, som en del av Försvarsmakten, möjligheten för utomstående att besöka högskolans utrymmen och uppmanar studerande och personal att jobba på distans.

Försvarshögskolan vill trygga arbets- och studiemiljön samt hälsan och välmåendet hos högskolans studerande och personal, och har därför vidtagit följande åtgärder. Specialarrangemangen är i kraft tills vidare.  

Studerande och personal (Uppdaterat 17.3)
Undervisningen sker i form av studier på nätet under åtminstone de två följande veckorna, och personalen arbetar i stor omfattning på distans. I enlighet med Statsrådets riktlinjer bör folksamlingar med över 10 personer undvikas.  
Vid närkontakt ska personalen beakta de säkerhetsavstånd som föreskrivs. 
Personal och studerande kommer att informeras om åtgärder också via interna kanaler. 

Urvalsprovet 2020 (Uppdaterat 30.4)
Urvalsprovet för kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan ordnas i huvudsak på distans den 11 maj−15 juni 2020. Utgångspunkten är att garantera ett tryggt och rättvist urvalsprov för sökandena. På grund av detta genomförs allt, förutom testet av den fysiska konditionen, på distans. Läs mer: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/valintakoe-jarjestetaan-11-5-15-6-2020  

Biblioteket (Uppdaterat 2.4)
Utomstående personer har tills vidare inget tillträde till Försvarshögskolans bibliotek.

Kunder som inte hör till Försvarsmakten:
Civila kunder kan förnya sina lån via MPKK-Finna -tjänsten, per e-post på adressen [email protected] samt per telefon på numret 0299 530177. Lånat material kan returneras per post på eget ansvar.

Personal och studerande vid Försvarshögskolan samt kunder från Försvarsmaktens övriga truppförband:
Informationstjänsten, fjärrtjänsten och rådgivningen betjänar på distans vardagar kl. 8.30-16.00. Vi ber er att i första hand ta kontakt per e-post [email protected] eller per telefon 0299 530177
Bibliotekets utlåning har begränsats och biblioteket lånar ut material till kunderna från samlingarna på 1 våningen endast i följande fall:
• Försvarshögskolans examensstuderande: Publikationer som behövs för lärdomsprov
• Publikationer som är nödvändiga för Försvarshögskolans forskare: Endast ett litet antal publikationer levereras och endast i nödvändiga fall, till exempel om arbetet med att färdigställa en forskningsartikel som är nästan färdig annars skulle avbrytas. 

I de fall som uppfyller dessa kriterier bör begäran om publikationer skickas till biblioteket per e-post [email protected] Publikationer som begärs före kl. 15.30 levereras så att de följande dag senast kl. 10.00 finns bredvid utlåningsautomaten på 2 våningen i Sandhamnshuset, där kunderna kan avhämta dem och låna dem som självbetjäning. 
Bibliotekets elektroniska tidskrifter, böcker och databaser kan användas även på distans (mer information finns på MPKK LibGuides). Bibliotekets informationstjänst kan du kontakta per e-post: [email protected]

Krigsmuseet
Krigsmuseets utställningscenter på Sveaborg är stängt tills vidare.

Besök (Uppdaterat 17.3)
Distribuerat arbete och besök är för tillfället förbjudet i Försvarshögskolans utrymmen.
Besök på Försvarshögskolan är inställda tills vidare.

Kommande evenemang
Rysslandsseminariet 2020 är inhiberat och flyttas till våren 2021. Om andra kommande evenemang informerar vi senare mera.

Försvarshögskolan följer Försvarsmaktens anvisningar och fortsätter aktivt att följa med situationen. Om eventuella ytterligare åtgärder och förändringar i anvisningarna informeras vid behov. 
Närmare information om Försvarsmaktens anvisningar och åtgärder får du på följande adress: https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/puolustusvoimat-on-ryhtynyt-koronaviruksen-vastatoimiin?_101_INSTANCE_j06rL1egTPfP_languageId=sv_SE