Sektioner
Meny
Maanpuolustuskorkeakoulu

Försvarsgrensöverskridande samhörighet och nätverkande beskriver den nu avslutade stabsofficerskursen

Försvarshögskolan 19.6.2019 15.24 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 14.48
Pressmeddelande

Examensfesten för stabsofficerskurs 70 firades den 19 juni 2019. Festligheterna inleddes med kransnedläggning på marskalk Mannerheims grav på Sandudds begravningsplats och fortsatte sedan med avslutningsfest vid Försvarshögskolan.

− Det är ni själva som bär ansvaret för att upprätthålla er yrkesskicklighet. Utvecklingssamtalen, som förs mellan förmän och underordnade och där var och en kan lyfta fram sin vilja att delta i fortbildning, utgör ett redskap för karriärplanering och planering av fortsatt utbildning. I slutänden är det dock försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet som i egenskap av arbetsgivare avgör hur er karriär utformas och hurdan utbildning som behövs för den. Trots detta lönar det sig för er som nu utexamineras att ta egna initiativ och planera inför framtiden, sammanfattade rektorn för Försvarshögskolan, generalmajor Jari Kallio, i sitt hälsningstal.

Kursens äldste lyfte fram samhörigheten och att lära sig av varandra som det bästa med kursen

Studerande, kapten Seppo Tolppi, tackade i sitt tal sina kursbröder och -systrar för givande diskussioner och inlärningserfarenheter under det gångna halvåret. Tolppi berättade att trots att han knappt kände någon av deltagarna från förut, uppstod snabbt en försvarsgrensöverskridande samhörighet mellan kursdeltagarna. I sitt tal tackade han även Försvarshögskolans personal för hur kursen var förberedd och för hur den genomfördes.

− Under kursen har jag sett de otroliga resurser som den här kursen har. Bland dem finns lysande experter inom sina egna områden, taktiker och operationella. Som sammanfattning kunde man konstatera att i synnerhet den försvarsgrensöverskridande samhörigheten, det att man hjälper varandra och jobbar tillsammans har varit centrala faktorer under den här kursen, summerar Tolppi.

Vidare konstaterar Tolppi att ingen lämnats ensam med sina utmaningar under kursen, och att det inte kommer att ske i framtiden heller. Problem löser man tillsammans - både under studierna och i arbetslivet.

− Överstelöjtnant Litendahl har under hela kursen flaggat för att man ska vara flexibel och göra saker yhdessä − tillsammans, som sig bör i ett tvåspråkigt land. Jag tycker att det här budskapet har nått fram väldigt bra till alla kursdeltagare. Erfarenhet, både i livet och i arbetet, medför tillit för det man gör så att frågor drivs framåt och beordrade uppgifter utförs. Det man gör behöver dock inte alltid vara på blodigt allvar, utan det ska också vara okej att utan rädsla lyfta fram sådant som man inte vet eller behärskar, konstaterar Tolppi.

Stabsofficerskursens premieringar

Kapten Jukka Sahinoja, Infanteriinspektörens sköld och stipendium

Kapten Matti Kulmanen, Infanteriinspektörens sköld och stipendium

Kapten Lassi Utrio, stipendium

Kapten Seppo Tolppi, stipendium

Kapten Jussi Syrjälä, stipendium

Kapten Mikko Seppänen, stipendium

Kapten Vesa-Pekka Muona, stipendium

Kapten Antti Laaksonen, stipendium

Kaptenlöjtnant Tuukka Lehtinen, Kipparin kello och Föreningen Meriupseeriyhdistys stipendium

Kaptenlöjtnant Teemu Halme, Kustartilleristiftelsens stipendium

Kaptenlöjtnant Aleksi Agge, stipendium

Kaptenlöjtnant Mika Möttönen, stipendium

Den ett halvt år långa kursen ger beredskap att fungera i stabsofficersofficersuppgifter under undantagsförhållanden

Stabsofficerskursen ingår i officerarnas fortbildning enligt ansvarsområde. Den ger kursdeltagarna beredskap att fungera i stabsofficersuppgifter under undantagsförhållanden. Studiehelheten omfattar 33 studiepoäng och består av mångsidiga undervisnings- och studieperioder som genomförs både som närstudier och på distans. Under kursen deltar deltagarna även i en multinationell stabsövning som i år arrangerades i Sverige (CJSE19). Stabsofficerskurs 70 hade 95 kursdeltagare.