Hoppa till innehåll

Urvalsprovet ordnas i år som ett flerformsprov

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 16.4.2021 14.53 | Publicerad på svenska 22.4.2021 kl. 9.41
Pressmeddelande

Urvalsprovet till studier för att avlägga kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan ordnas i år som ett flerformsprov, dels på plats, dels på distans. Utgångspunkten är ett tryggt och rättvist urvalsprov för alla sökande.

Försvarshögskolan ordnar ett urvalsprov under tiden 3 – 21.5.2021 för sökande till Arméns utbildningsprogram, sjöfarts- och kustförbandsinriktningen inom Marinens utbildningsprogram och Flygvapnets utbildningsprogram för kadettkurs 108 och sjökadettkurs 91.

Genom att ha tillräckligt små avdelningar vid urvalsprovstillfällena strävar vi efter att trygga sökandenas hälsa och minska infektionsrisken.

Löptesten arrangeras på flera olika orter, 3.5-12.5.2021 och högst tio personer åt gången deltar i testet. Man får inte delta i testet om man är förkyld eller på annat sätt sjuk.

Det materialbaserade provet och de psykologiska testen hålls 17–21.5 på Försvarshögskolans campusområde. Under dagarna för urvalsproven hålls gruppstorlekarna så små som möjligt och sökandena ska använda ansiktsmask i alla situationer.

De personliga intervjuerna sker på distans.

I händelse av sjukdomsfall har sökandena instruerats att ta kontakt med hälsovårdspersonal och avdelningen för studieärenden vid Försvarshögskolan.

Avdelningen för studieärenden:
Ytterligare information: Utbildningschef, kommendör Petri Pääkkönen tfn 0299 800
Ytterligare information till sökandena: WhatsApp 0299 530 318 (vardagar 8.00 – 16.00)
[email protected]   

´