Hoppa till innehåll

Program för festbanketten

19:30   Gästerna anländer och hälsas välkomna

            Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio
           
Promotionsövermarsalken, militärprofessor, överstelöjtnant Janne
            Mäkitalo

19:50   Välkomsttal och några ord om kvällens program

            Promotionsövermarsalken, militärprofessor, överstelöjtnant Janne
            Mäkitalo
            Ceremonimästaren, MiD, överste (i a.) Max Sjöblom

20:00    Supé

             Förrätt

             Festtal
             Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio

             Huvudrätt

             Talet till vetenskapen
             Doktorn i militärvetenskaper Johanna Anttonen

             Inledande dans och kort paus
             Orkester

             Efterrätt

             Tacktal
             Professor Mikko Viitasalo

             Supén avslutas

23:50    Talet till den nya dagen

00:05    Tapto till den nya dagen vid Hjälmtrappan
             Trumpetare Markus Virtala

00:10    Dans

02:00    Festen avslutas

´