Hoppa till innehåll

Svärdslipningens program

Svärdslipningen inleds klockan 17.00

Gästerna anländer

Hälsningsord och välkomstskål, Försvarshögskolans rektor Generalmajor Jari Kallio

Arrangörerna har ordet, AVD Minna Branders

Buffet och svärdslipning, Hedersdoktorerna och promovenderna i den ordning som anges

Tal till värjan, MilitärvetenskaperD Hannu Rentola

Slutord och instruktioner för promotionsakten, Militärprofessor överstelöjtnant Janne Mäkitalo

Svärdslipningen avslutas ca klockan 20.30.
Transport till Helsingfors centrum

´