Hoppa till innehåll

Jubileumsverket Suomen puolustusvoimat 100 vuotta (Finlands försvarsmakt 100 år) har publicerats på nätet

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 23.9.2020 9.45

Verket som utgavs år 2018 är uppdelat i temakapitel som behandlar Försvarsmaktens första århundrade. 

Finlands försvarsmakts verksamhet har under hela självständighetstiden byggt på finländarnas orubbliga vilja att försvara det egna landet. Den allmänna värnplikten är den stabila grund med stöd av vilken Försvarsmakten utför sina uppgifter.

Verket Suomen puolustusvoimat 100 vuotta behandlar det självständiga Finlands försvarsmakts första århundrade. Med den militärvetenskapliga forskningens medel målar man upp en så sanningsenlig bild av Försvarsmaktens utveckling som möjligt. På verkets sidor ges utöver den fredstida verksamheten även utrymme åt bistra erfarenheter från krigstiden. 

Verkets artikelförfattare består av trettio akademiska forskare av vilka största delen är doktorer. Skribenterna inom varje ämnesområde är ledande militärhistoriska forskare inom sitt eget område.

Verket som utgavs år 2018 finns nu tillgängligt i elektronisk version i publikationsarkivet Doria

´