Hoppa till innehåll

Kadettskolan arrangerar ett Nordiskt kadettmöte på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 21.5.2019 10.53
Pressmeddelande

Nordiskt kadettmöte, (NOKA) arrangeras 23−26 maj 2019 på Försvarshögskolan. NOKA ger kadetterna möjlighet att bekanta sig med studerande från kadettskolor i de andra nordiska länderna och med internationell verksamhet genom seminarie- och grupparbeten, idrott samt övriga program. NOKA anordnas vart fjärde år i Finland.

Dragkamp: dussintals människor som dra i repet.

På kadettdagarna utövar man idrott, gör seminariearbeten och skapar sociala kontakter

De nordiska kadettdagarna har anordnats sedan 1950 då kadettskolorna från Sverige och Norge vad med. Danmark anslöt sig 1952 och Finland 1962. I evenemanget deltar förutom representanter från Finland delegationer på 45 personer från kadettskolorna i Norge, Sverige och Danmark. I Sandhamn är man beredd att ta emot gästerna.

− På FHS har vi en utmärkt miljö vad gäller lokaler och platser för idrottsutövande under evenemanget, berättar Kadettskolans biträdande chef, major Jouni Kaunismäki, som ansvarar för arrangemangen.

Kaunismäki förklarar att NOKA som i början fokuserade på idrottstävlingar länderna emellan har under senare år utökats med seminariearbete. Som tema för seminariet i år har man valt hybrid warfare. Kaunismäki berättar att till exempel hybridinflytande är ständigt på tapeten i Europa och ämnet är aktuellt. Jarno Limnéll, professor i datasäkerhet vid Aalto-universitetet har bjudits in för att inleda seminariet.

NOKA är för många kadetter en av de första möjligheterna att nätverka internationellt under studietiden

− Med hjälp av NOKA skapar man kontakter, och för många kadetter är dessa de första internationella kontakterna i samband med studierna, förklarar Kaunismäki.

Samarbetet mellan de nordiska kadettskolorna omfattar inte gemensamma studier men kontakterna upprätthålls och utvecklas förutom på NOKA till exempel genom besök på andra skolors årsdagar och traditionsdagar. Kaunismäki konstaterar också att det är lätt att starta internationell verksamhet mellan de nordiska länderna. Kadetterna får dessutom tillfälle att öva engelska och kommunikationsfärdigheter på ett naturligt sätt genom att verka i grupper bestående av flera nationaliteter. NOKA stärker den gemensamma kulturen och känslan av att vara likasinnad kadettskolorna emellan.

− Man skulle kunna säga att huvudsyftet med NOKA är att skapa möjligheter till och visioner om internationell verksamhet för kadetter, klargör Kaunismäki.

Män och kvinnor som spelar fotboll.

Trevliga minnen om evenemanget både som kadett och representant för personalen

Kaunismäki berättar att han har fått tillfälle att delta i NOKA två gånger som kadett och flera gånger i sitt arbete. Han minns evenemanget som något positivt. Stämningen och andan på NOKA har alltid varit god.

− Det mest minnesvärda för mig själv från kadettdagarna är "landslagsandan" och de tuffa kamperna mot andra länders fotbollslag. Som jag minns det var Norge och Danmark överlägsna men vi vann alltid över Sveriges lag, säger Kaunismäki.

Työ ja koulutus
´