Sektioner
Meny
Maanpuolustuskorkeakoulu

Kadettskolans traditonsdag - en oförglömlig upplevelse för kadetterna

Försvarshögskolan 15.3.2019 12.27 | Publicerad på svenska 19.3.2019 kl. 10.57
Pressmeddelande

Kadettskolans traditionsdag firades vid Försvarshögskolan den 15 mars 2019. På traditionsdagen förenas många högtidliga och gamla traditioner som förbinder kadetterna med ett värdigt och unikt kontinuum.

Kadetternas traditionsdagsfirande inleddes redan innan morgonen grydde under den så kallade dopnatten. Dopnatten har under kadettutbildningens historia varit förknippad med starka känslor och spänning. Numera arrangeras dopnatten i god anda. Därefter avgav studerandena på kadettkurs 105 och marinkadettkurs 88 sitt kadettlöfte i Kadettskolans Hjälteaula. Genom att avge sitt kadettlöfte blir kadetterna upptagna i kadetternas gemenskap och förbinder sig till officerarnas värderingar. Ett löfte som man lär sig utantill och uttalar tillsammans är en odödlig tradition som upplevs som en av de viktigaste erfarenheterna under studietiden. Den finska boken, Kestävää koristaa kunnia, som presenterar kadetternas traditioner beskriver den här traditionen på följande sätt:

– Dopnatten, kadettlöftet och balen har bevarat sin ställning som den allra starkaste förenande länken mellan kadettofficerare genom tiderna. Dessa har förblivit oförändrade trots de förändringens vindar som blåste kring millennieskiftet.

Efter landskapsfrukosten hölls en festparad som bestod av paradmönstring och förbimarsch. Kadettkurserna grupperade sig framför Huvudbyggnaden där chefen för Kadettskolan, överste Juha Helle, tog emot paradtrupperna. I sitt tal framhävde Helle kadettutbildningens långa traditioner och uppmanade alla att upprätthålla den goda samhörigheten mellan kadetterna. Samtidigt påminde han dock också om kadettens förpliktelser.

– Kadetter: Ni utgör eliten av er generation och ni har all anledning att vara stolta över er själva som kadetter. Att vara en del av denna institution medför också förpliktelser. Ni förväntas fungera i enlighet med de högsta kraven i varje situation, i allt som ni gör. Med rätt inställning är dessa förväntningar inte särskilt svåra att uppfylla. Fel inställning å andra sidan, kan göra det svårt att uppfylla dem, sade Helle i sitt tal.

Efter chefens tal befordrades meriterade studerande och en lärare som engagerat sig i sitt arbete premierades. I år premierades Iris Runn.

Kadetterna årsdag kulminerar i en fest som firas på kvällen. En av de mest minnesvärda av Kadettskolans traditioner är fortfarande uppskattad, såväl bland officerare som bland civila. Kadetterna som för första gången klär sig i festuniform får tillsammans med sin avec delta i festmiddagen och visa upp sina danskunskaper, som de har övat upp inför tillställningen.

I år har vi firat att kadettutbildningen i det självständiga Finland fyller hundra år. I januari hade det gått jämnt 100 år sedan den första kadettkursen inledde sina studier i Helsingfors. Kadettutbildningens historia i Finland sträcker sig dock tillbaka ända till år 1779.

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki