Hoppa till innehåll

Befordrade och premierade på dagen för Försvarets fanfest vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 4.6.2019 8.55
Pressmeddelande

I dag, den fjärde juni firar vi försvarets fanfest. Till högtidligheterna på försvarets fanfest hör utdelning av förlänade förtjänsttecken samt befordringar av militärer och reservister.

Generalmajor Jari Kallio skakar hand med Överste.

Vid Försvarshögskolan firades förvarets fanfesthögtidligheter redan i går på måndagen. Samtidigt höll Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio ett säsongsinformationstillfälle för personalen, under vilket han talade om det pågående strategiarbetet och andra aktuella ärenden.

Republikens president har på dagen för Försvarets fanfest den 4 juni 2019 befordrat följande personer som tjänstgör vid Försvarshögskolan:

Till överste Jyri Juhani Raitasalo

Till överstelöjtnant Tuomas Olavi Arajuuri

Till överstelöjtnant Kimmo Sakari Sirniö

Till major Jarno Olavi Evakoski

Vid Försvarshögskolan gavs de heders- och förtjänsttecken som förlänats av republikens president till följande personer:

Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
Överste Juha Tapio Helle
Överste Riku Juhani Suikkanen

Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
Professor Jouko Kari Vankka

Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
Major Juha Martti Tapani Ratinen

Riddartecknet av Finlands Lejons orden
Planerare Armi-Kaarina Kurjenniemi-Nurmi

Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden
ICT-specialexpert Erika Maria Mikkelä

Medalj av första klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden
Kurssekreterare Marjo Anitta Korkeamäki

Republikens president har som erkänsla för långvarig tjänstgöring staten till fromma i dess tjänst förlänat följande personer statens tjänsteutmärkelsetecken:

Kommodor Petri Kalevi Heilanen

Kurssekreterare Hilkka Hannele Kokki

Kurssekreterare Marjo Anitta Korkeamäki

Överstelöjtnant Jouni Tapio Lipponen

Planerare Minna Marjatta Manelius

Överstelöjtnant Juha Antero Mäkinen

Överstelöjtnant Vladimir Panschin

Kurssekreterare Arja Hannele Vänskä

Kommendören för försvarsmakten har förlänat följande personer militärens förtjänstmedalj:

Överstelöjtnant Petteri Lalu

Språkexpert Satu Merja-Liisa Patronen

Språkexpert Annastina Emilia Reims

Kommendör Ville Tapani Vänskä

Utmärkelse- och förtjänsttecken som förlänats annanstans än vid Försvarshögskolan

Frihetskorsets 3. klass gavs till biträdande professorn vid Försvarshögskolan, Mikko Erkki Olavi Karjalainen.

 

Generalmajor Jari Kallio skakar hand med biträdande professorn Mikko Karjalainen.

 

Många gratulationer till de befordrade och premierade!

 

 

Paraatit ja juhlat
´