Hoppa till innehåll

Urvalsprovet ordnas 11.5−15.6.2020

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 30.4.2020 10.10
Pressmeddelande

Urvalsprovet för kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan ordnas i huvudsak på distans den 11 maj−15 juni 2020. Utgångspunkten är ett tryggt och rättvist urvalsprov för alla sökande.

Försvarshögskolan ordnar ett urvalsprov den 11 maj−15 juni 2020 för sökande till Arméns utbildningsprogram, sjöfarts- och kustförbandsinriktningen inom Marinens utbildningsprogram och Flygvapnets utbildningsprogram för kadettkurs 107 och sjökadettkurs 90.

Det materialbaserade provet och de psykologiska testen hålls den 12−15 maj. Tidpunkten för den personliga intervjun och testningen av den fysiska konditionen meddelas sökandena separat. Av delarna i urvalsprovet genomförs alla, förutom testningen av den fysiska konditionen och de psykologiska testen för de svenskspråkiga sökandena, på distans.

Genom att ha tillräckligt små avdelningar vid testningen av den fysiska konditionen strävar vi efter att trygga sökandenas hälsa och minska infektionsrisken. Löptesten arrangeras på flera olika orter, och högst tio personer åt gången deltar i testet. Man får inte delta i testet om man är förkyld eller på annat sätt sjuk.  

I händelse av sjukdomsfall har sökandena instruerats att ta kontakt med hälsovårdspersonal och avdelningen för studieärenden vid Försvarshögskolan. 

Avdelningen för studieärenden: 
Tfn 0299 530 220 
WhatsApp 0299 530 318 (vardagar 8.00–16.00)
[email protected]

´