Hoppa till innehåll

Förberedelser

Beställning av hatt och värja

Vid promotionen får doktorerna rätt att använda sina doktorsinsignier, hatt och värja. Hatten och värjan utgör centrala element i promotionshögtidligheterna.

Försvarshögskolan skaffar hattar och värjor åt hedersdoktorerna.

Doktorshatten
Vid promotionen skall alla promovender ha en egen doktorshatt med de färger som kännetecknar en doktor i militärvetenskaper.

Promovenderna ansvarar själva för att beställa sin hatt. Vi rekommenderar att hatten beställs i god tid eftersom doktorshattar som måttillverkas för hand har flera månaders leveranstid.

Värja
Vid promotionen skall alla promovender ha en värja. Varje universitet har sitt eget emblem för värjor.

Det är dock inte absolut nödvändigt att skaffa en egen värja, eftersom Försvarshögskolan förbereder sig på att vid behov låna ut värjor till promovenderna under promotionshögtidligheterna.

Inkvartering och transporter

Försvarshögskolan ansvarar för hedersdoktorernas del för inkvarterings- och transportarrangemangen. För hedersdoktorerna har reserverats möjlighet att övernatta på Hotell Grand Marina.

De doktorer som promoveras samt övriga som deltar i promotionshögtidligheterna sköter själva sin inkvartering. Vi rekommenderar att man bokar inkvartering i centrum av Helsingfors då det är möjligt att delta i de gemensamma transporterna till promotionshögtidligheterna.

Gemensam transport till promotionshögtidligheterna arrangeras enligt separat tidtabell som meddelas senare.

´