Hoppa till innehåll

Föreläsningsserien ”Ett sekel i kärnan av försvaret” startar

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 10.9.2018 14.07 | Publicerad på svenska 19.9.2018 kl. 16.00
Pressmeddelande

Under hösten 2018 arrangerar Försvarshögskolan i anslutning till Försvarsmakten 100-evenemangen under jubileumsåret en föreläsningsserie för allmänheten med namnet ” Ett sekel i kärnan av försvaret”. Föreläsningsserien behandlar teman i anslutning till försvarsmaktens historia ur olika synvinklar och från olika perioder. Föreläsningarna hålls i Helsingfors universitets festsal och den första föreläsningen ordnas torsdagen den 20 september.

Under hösten 2018 arrangerar Försvarshögskolan i anslutning till Försvarsmakten 100-evenemangen under jubileumsåret en föreläsningsserie för allmänheten med namnet " Ett sekel i kärnan av försvaret". Föreläsningsserien behandlar teman i anslutning till försvarsmaktens historia ur olika synvinklar och från olika perioder. Föreläsningarna hålls i Helsingfors universitets festsal och den första föreläsningen ordnas torsdagen den 20 september.

Föreläsningsserien behandlar fyra olika teman, nämligen "De tunga krigsåren", "Krigskonst och försvarsplaner", "Fälttest och forskning" samt "På internationella arenor". Föreläsningsserien är öppen för allmänheten och bildar en enhetlig helhet tillsammans med jubileumsutgåvan Finlands försvarsmakt 100 år, som publicerades under sommaren 2018. Teman ur verket lyfts fram i föreläsningsserien och föredragshållarna är huvudsakligen sakkunniga som har verkat som författare av olika avsnitt i boken. Under evenemangen är det också möjligt att köpa jubileumsutgåvan Försvarsmakten 100.

Anmälningar till evenemanget tas emot på adressen: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Under föreläsningsdagarna är inträdet till Krigsmuseets utställningar på Sveaborg fritt. De avgiftsfria guidningarna som ansluter sig till föreläsningsserien varar en timme och arrangeras på Sveaborgs utställningar under de dagar då föreläsningarna hålls mellan klockan 15.00 och 16.00.

Föreläsningsseriens program

20.9.2018 klockan 17.30–20.00: De tunga krigsåren

Frihetskriget, upproret, inbördeskriget 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Tunga siffror – dödsoffren i krigen 1939 - 1945 (FD, doc. Ville Kivimäki)

Salpalinjen – Finlands sista försvarslinje (övl, MID, prof. Janne Mäkitalo)

11.10.2018 klockan 17.30–20.00: Krigskonst och försvarsplaner

Hur såg finländsk taktik ut före vinterkriget? (genrm (i.a.), FD, prof. Vesa Tynkkynen)

Vinterkrigets mottitaktik – den finska krigskonstens varumärke (FD, doc. Pasi Tuunainen)

En försvarsplanering utgående från hot (öv, FD, doc. Petteri Jouko)

8.11.2018 klockan 17.30–20.00: Fälttest och forskning

Från provskjutningar till försök med stridsvagnshinder– försöksverksamheten under vinter- och fortsättningskrigen (FD, biträdande professor Mikko Karjalainen)

Vinterförsök under arktiska förhållanden (öv (i.a.) Hannu Liimatta)

Flygvapnets försöks- och utvecklingsövningar från 1930-talet till 2010-talet (genrl. (i.a.), FM Heikki Nikunen)

13.12.2018 klockan 17.30–20.00: På internationella arenor

Från fredsbevarande till krishantering (öv (i.a.) Kalle Liesinen)

Från NATOs partner till en tätposition inom europeisk krishantering 1995–2018 (genrm. (i.a.) Juha Kilpiä)

Finska marinen på internationellt vatten (kom Mika Raunu)

´