Sektioner
Meny
Maanpuolustuskorkeakoulu

Combined Joint Staff Exercise 19 i Sverige

Försvarshögskolan 1.4.2019 14.34
Pressmeddelande

Försvarshögskolan deltar i övningen Combined Joint Staff Exercise 19 (CJSE) under tiden 1−11.4.2019

Övningen CJSE19 är en multinationell stabsövning som genomförs i samarbete mellan Sveriges försvarsmakt och svenska Försvarshögskolan. Scenariot i övningen är en fredsbevararande operation i enlighet med FN:s mandat (Kapitel VII), där FN och NATO samt olika internationella organisationer medverkar.

Målsättningen med övningen är att utbilda deltagarna i att planera och genomföra en NATO-ledd fredsbevarande operation i enlighet med FN:s mandat, utgående från principerna för övergripande krishantering. För enskilda deltagare är målsättningen med övningen att skapa förutsättningar för att verka vid en internationell stab inom en multinationell fredsbevarande operation.

Övningen verkställs på tre orter i Sverige under perioden 1 - 11.4.2019. I övningen deltar stabsofficerare och civila från totalt sju länder. Övningstruppens totala styrka är ca 900 personer.

Från Försvarshögskolan deltar generalstabsofficerkurs 59, stabsofficerskurs 70 och lärare i övningen. Dessutom deltar personal från andra enheter inom försvarsmakten. Den finländska avdelningens styrka uppgår till ca 250 personer. Som äldste för den finländska övningsstyrkan verkar Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio. Som huvudledare för övningsförberedelserna verkar kommendör Jyrki Ahonen från Institutionen för ledarskap och militärpedagogik, som också leder den finländska avdelningen.

Harjoitukset ja ammunnat