Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Combined Joint Staff Exercise 19 -harjoitus Ruotsissa

Maanpuolustuskorkeakoulu 1.4.2019 14.34
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Combined Joint Staff Exercise 19 (CJSE) -harjoitukseen 1.−11. huhtikuuta 2019.

CJSE19-harjoitus on Ruotsin puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston (SEDU) yhteistoiminnassa järjestämä monikansallinen esikuntaharjoitus. Harjoituksen skenaario on YK:n mandaatin (Luku VII) mukainen rauhanturvaoperaatio, jossa toimijoina ovat YK ja Nato sekä eri kansainväliset järjestöt.

Harjoituksen päämääränä on kouluttaa osallistujat YK:n mandaatin mukaisen Nato-johtoisen rauhanturvaamisoperaation suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan periaatteiden mukaisesti. Yksittäisille osallistujille (oppijalle) harjoituksen päämääränä on luoda valmiuksia toimia monikansallisen rauhanturvaoperaation kansainvälisessä esikunnassa.

Harjoitus toimeenpannaan kolmella paikkakunnalla Ruotsissa 1.–11.4.2019. Harjoitukseen osallistuu esikuntaupseereita ja siviileitä yhteensä seitsemästä maasta. Harjoitusjoukon kokonaisvahvuus on noin 900 henkilöä.

Maanpuolustuskorkeakoululta harjoitukseen osallistuu yleisesikuntaupseerikurssi 59, esiupseerikurssi 70 ja opettajia. Lisäksi henkilöstöä osallistuu myös muualta Puolustusvoimista. Suomalaisosaston vahvuus on noin 250 henkilöä. Suomalaisen harjoitusjoukon kansallisena vanhimpana toimii Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio. Harjoituksen päävalmistelijana ja suomalaisosaston johtajana toimii komentaja Jyrki Ahonen Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselta.

Harjoitukset ja ammunnat