Hoppa till innehåll

En officerskarriär lockar: Över 100 sökande mer än i fjol

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 5.4.2024 12.30
Pressmeddelande

Vårens andra gemensamma antagning till högskolor är över och antalet sökande till officersutbildningen har ökat rejält. Hur urvalsprocessen framskrider berör allt fler.

Antalet sökande till Försvarshögskolan är större än på åtta år. Det är tillsammans 720 sökande i årets gemensamma antagning vilket innebär en ökning med hela 104 sökande jämfört med fjolåret. Chefen för Kadettskolan, överste Jukka Nurmi funderar på om Finlands Nato-medlemskap kan ha haft en inverkan på att antalet sökande ökat. 

”En del av de unga ser säkert att Nato-medlemskapet medför extra möjligheter i officerskarriären till exempel i form av internationella uppgifter”, säger överste Nurmi.  
Någon säker kunskap om orsakerna till det ökade antalet sökande finns inte ännu, men kunskaper samlas in under urvalsprocessens gång. Nu när ansökningstiden för kandidatexamen i militärvetenskaper gått ut är det dags att rikta blicken mot den kommande urvalsprocessen.

Nästa konkreta fas i urvalsprocessen är urvalsproven där sökandenas bildbarhet, motivation, yrkeslämplighet och intresse för området uppmäts. Till de här proven inkallas ungefär 500 ansökningsbehöriga sökande som får en kallelse senast 30.4. Också de som inte klarat urvalet informeras om saken senast samma datum. Urvalsproven ordnas 13.5.-17.5. och inför dem ska man förutom de övriga förberedelserna skaffa sig ett läkarintyg. 

Urvalsprovet fördelar sig på tre delar som består av ett lämplighetsprov, ett materialbaserat prov samt ett fysiskt konditionsprov. Lämplighetsprovet omfattar bland annat en intervju, en gruppuppgift samt personlighets- och anlagstester. I det materialbaserade provet ingår däremot en textförståelse och -skrivuppgift som baserar sig på material som delas ut på provet. De fysiska konditionstesterna utgörs av stående längdhopp, armhävning och ett 12 minuters löptest. I och med de fysiska testerna finns också tid för uppvärmning och uppmjukning. I fjärde fasen av invalsprovet ingår också en läkarundersökning där även ett drogtest i form av snabbtestning ingår för särskilt fastställda sökande. 

De enda av testerna som sökande kan förbereda sig på i förväg är de fysiska konditionstesterna. Träning rekommenderas eftersom det handlar om ett heltäckande konditionstest. Det lönar sig att förbereda sig på testet genom att utföra testhelheten på motsvarande sätt som man gör vid själva provet. Tilläggsuppgifter om hur de fysiska testerna utförs finns på Försvarshögskolans YouTube-kanal:  Kokeilin Maanpuolustuskorkeakoulun Fyysiset Testit (youtube.com) 

Resultaten av urvalsproven publiceras senast 4.7. varefter mottagande av studieplatsen ska bekräftas senast 11.7. kl. 15:00. Att köa till reservplatser är möjligt ända tills 6.8. kl. 15:00. Det lönar sig för sökande att sätta sig in i ansökningsanvisningarna på studieinfo (opintopolku) samt i urvalsguiden så att alla punkter säkert uppmärksammas. Tilläggsuppgifter finns på adressen Valintaopas 2024: sotatieteellisten perustutkintojen opinnot - Doria

Som ett särskilt ansökningsalternativ i den gemensamma antagningen ingick också Magisterexamen i militärvetenskaper i Utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete (MIMMYND). I den gemensamma antagningen var det 58 sökande då siffran i fjol var 65. Tilläggsuppgifter om MIMMYND-utbildningsprogrammet finns på adressen  Hakeutuminen ja valintakoe - Maanpuolustuskorkeakoulu 
 

´