Hyppää sisältöön

Upseerin ura houkuttelee: Yli 100 hakijaa enemmän kuin viime vuonna

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 5.4.2024 12.30
Tiedote

Kevään korkeakoulujen toinen yhteishaku on päättynyt, ja hakijamäärä upseerikoulukseen on roimassa kasvussa. Valintaprosessin eteneminen koskettaa yhä useampaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun hakijamäärä on korkeampi kuin kahdeksaan vuoteen. Hakijoita kevään yhteishaussa oli yhteensä 720, mikä nousi vuodentakaisesta lukemasta jopa 104 hakijalla. Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Nurmi pohtii, että Suomen Nato-jäsenyydellä saattaa olla vaikutusta hakijamäärän kasvuun.

”Osa nuorista varmasti näkee Nato-jäsenyyden tuovan upseerin uralle lisämahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälisten tehtävien muodossa.”, eversti Nurmi sanoo.
Varmaa tietoa hakijamäärän kasvun syistä ei vielä ole, mutta sitä kerätään valintaprosessin edetessä. Nyt kun haku Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin tutkintoon on päättynyt, on aika suunnata katseet tulevaan valintaprosessiin. 

Valintaprosessin seuraavana konkreettisena vaiheena ovat valintakokeet, joilla mitataan hakijan koulutettavuutta, motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta ja kiinnostusta alaa kohtaan. Näihin kokeisiin kutsutaan noin 500 hakukelpoisuuden täyttänyttä hakijaa, jotka saavat kutsun viimeistään 30.4. mennessä. Myös valinnasta karsiutuneet saavat tähän päivämäärään mennessä tiedon asiasta. Valintakokeet järjestetään 13.5.- 17.5., joita varten tulee muun valmistautumisen lisäksi hankkia myös lääkärin todistus.

Valintakoe jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat soveltuvuuskoe, aineistokoe sekä fyysisen kunnon koe. Soveltuvuuskoe kattaa esimerkiksi haastattelun, ryhmätehtävän, sekä persoonallisuus- ja kykytestit. Aineistokokeeseen sen sijaan sisältyy tekstinymmärrys- ja kirjoitustehtävä, joka perustuu kokeessa jaettuun materiaaliin. Fyysisen kunnon testit koostuvat vauhdittomasta pituushypystä, etunojapunnerruksista sekä 12 minuutin juoksutestistä. Fyysisten testien yhteydessä on varattu aikaa myös lämmittelylle ja verryttelylle. Neljäntenä vaiheena valintakokeeseen sisältyy myös lääkärin tarkastus, jonka lisäksi erikseen määrättäville hakijoille tehdään huumausainetesti pikatestauksena.

Testeistä ainoita, joihin hakija pystyy etukäteen valmistautumaan, ovat fyysisen kunnon testit. Harjoittelu on suositeltavaa, sillä kyseessä on kokonaisvaltainen kuntotesti. Testiin kannattaa valmistautua suorittamalla kuntotestikokonaisuus vastaavalla tavalla, kuin se tehtäisiin itse kokeessa. Lisätietoa fyysisten testien suorittamisesta käytännössä löydät Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavalta: Kokeilin Maanpuolustuskorkeakoulun Fyysiset Testit (youtube.com)

Valintakokeiden tulokset julkaistaan viimeistään 4.7., minkä jälkeen opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava 11.7. klo 15:00 mennessä. Varasijoille jonotus on mahdollista aina 6.8. klo 15:00 saakka. Hakijan kannattaa perehtyä hakeutumiseen liittyviin ohjeisiin opintopolussa sekä valintaoppaasta, jotta kaikki kohdat tulevat varmasti huomioitua. Lisätietoja löytyy osoitteesta: Valintaopas 2024: sotatieteellisten perustutkintojen opinnot - Doria

Yhteishaussa erillisenä hakuvaihtoehtona oli myös Sotatieteiden maisterin tutkinto viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR). Hakijoita yhteishaussa oli 58, kun luku viime vuonna oli 65. Lisätietoa SMVIR-koulutusohjelman valintaprosessista löytyy osoitteesta: Hakeutuminen ja valintakoe - Maanpuolustuskorkeakoulu
 

´