Hoppa till innehåll

Ryssland-seminariet samlar internationella toppexperter till Sandhamn

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 8.2.2024 14.45
Pressmeddelande

Försvarshögskolan arrangerar det årliga Ryssland-seminariet 14 – 15 februari i Sandhamn i Helsingfors. Temat för årets seminarium är ”Russia’s War Against Ukraine – Complexity of Contemporary Clausewitzian War”.

Ryssland-seminariet är det ledande forumet för forskning som hänför sig till Rysslands militära område. Seminariets syfte är att förmedla kunskap om Rysslands militärpolitik och säkerhetspolitik, som baserar sig på forskning, samt att sammanföra forskare som är förtrogna med dessa teman. Seminariet stärker Försvarshögskolans roll som spetsaktör inom Rysslandsforskningen på global nivå.

”Syftet är också att upprätthålla vår medvetenhet om det aktuella läget i Ryssland samt att genom samverkan med den internationella forskningsgemenskapen få tillgång till kunskap som baserar sig på forskning som vi kan använda inom Försvarshögskolans undervisning och forskning. I enlighet med högskolans strategi stärker evenemanget befintliga kontakter och nätverk samtidigt som det också skapar nya”, berättar Försvarshögskolans specialforskare Pentti Forsström.

Seminariet består av presentationer av över 30 internationella experter. Presentationerna behandlar Rysslands militärpolitik, staten, de väpnade styrkorna, relationerna i det civila samhället och i synnerhet kriget som för tillfället pågår i Ukraina. Forsström tror att Försvarsmakten som helhet kommer att ha nytta av presentationerna.

Specialforskare Pentti Forsström

”Presentationerna ger kunskap som baserar sig på forskning, som inte bara stöder Försvarshögskolans forskning och undervisning, utan också Försvarsmakten, exempelvis inom utvecklandet av försvarssystemen”, säger Forsström.

Biträdande professor Katri Pynnöniemi betonar vikten av nätverk i en snabbt föränderlig värld. ”Med hjälp av kunskap som vi får genom samverkan med en internationell forskargemenskap kan vi uppdatera och jämföra utgångspunkterna för våra analyser och därigenom fortsättningsvis vara delaktiga i den internationella diskussionen. Nu då Finland är medlem av Nato är det ännu viktigare än tidigare.”

Nato och Finlands Rysslandskunnande

Ryssland-seminariet 2024 är det första seminariet då Finland är medlem av Nato. Evenemanget som redan som sådant är mycket internationellt, väcker i och med Nato ytterligare internationellt intresse. I seminariet förväntas representanter från flera länder delta, men också från EU:s och Natos organisationer.

”Vi har ett mycket bra urval av deltagare från internationella forskningsgemenskaper. Förutom representanter från Ukraina, Tyskland, Frankrike och Sverige deltar även representanter från tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Också från Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Brunssum kommer det representanter, vilket jag ser som ett uttryck för att vi redan har uppmärksammats också inom Natos organisationer”, berättar Forsström.

Finlands Rysslandskunnande har redan länge varit på toppnivå, men har det skett någon förändring i kunnandets nivå?

”Professor Bettina Renz konstaterade i den färska podcasten I krigskonstens kärna, att Finland aldrig har förlorat sitt kunnande i fråga om Ryssland ”av självklara skäl”. Vi upprätthåller militär läges- och forskningsmedvetenhet och jag tror att det inom Nato finns en efterfrågan på vårt Rysslandskunnande och att vi i detta avseende har något att ge Nato”, säger Forsström.

Biträdande professor Katri Pynnöniemi

”Ett specialdrag i Finlands Rysslandsforskning, jämfört med många andra länder, är att vi använder oss av alla nivåer. Vi kan t.ex. använda analytiska koncept om hur förändringarna i det ryska samhället påverkar Rysslands väpnade styrkor. Finlands Rysslandskunnande skiljer sig alltså från de andras genom sin mångsidighet” tillägger Pynnöniemi.

Mera information:

Seminariets webbsida
Seminariets program
Poddavsnitt om seminariet

Kommunikation:

Kommunikationskoordinator Juho Autio
[email protected]
p. 0299 530 123

´