Hoppa till innehåll

Registreringen till konferensen ISMS 2020 har öppnats

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 29.9.2020 11.04

Försvarshögskolan arrangerar den tionde internationella konferensen International Society of Military Sciences (ISMS) den 13–29 oktober 2020. Konferensens tema är ”Military Sciences vs. Open Sciences”.

Med temat strävar man efter att styra forskare att dryfta spänningar mellan den militära och öppna vetenskapen och forskningen. Konferensen syftar till att i omfattande grad lyfta fram den akademiska militärvetenskapliga forskningen och främja den internationella nätverksbildning som hör till den.

Inlämningstiden för de forskningspapper som föreslås presenteras på konferensen har gått ut den 15 september. Alla de som har erbjudit papper till konferensen får information om godkännande senast den 30 september 2020.

Registreringen till konferensen har öppnats på nätet på adressen www.mmg.fi/mpkk. Det är möjligt att delta i konferensen även utan eget forskningspapper. Konferensavgiften är 50 euro, och elektronisk registrering är obligatorisk för alla deltagare. 

Konferensen ordnas i sin helhet virtuellt, och arbetsspråket är engelska. Konferensen är uppdelad i två skeden. I det första skedet, den 13–26 oktober 2020, får deltagarna i egen takt sätta sig in i den egna arbetsgruppens papper och kommentera dem i konferensens elektroniska arbetsmiljö. Den 27–29 oktober 2020 ordnas konferensens andra skede, som består av arbete i arbetsgrupper i realtid samt plenarföredrag.

Närmare information om konferensen ges i fråga om akademiska ärenden av specialplanerare Matti Muhli ([email protected]) och i fråga om de allmänna arrangemangen av överstelöjtnant i a. Kari Sainio ([email protected]).

Länk till ISMS:s hemsida.

´