Hyppää sisältöön

Oveluuden lupaus -teos analysoi venäläistä sotatiedettä kolmen käsitteen kautta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 19.10.2022 16.19
Tiedote

Oveluuden lupaus – Asymmetria, epäsuoruus ja ei-sotilaalliset toimenpiteet uuden venäläisen sotataidon kiintopisteenä -teos avaa näkymän venäläiseen sotatieteeseen kolmen venäläiseen sodankuvaan vaikuttaneen käsitteen avulla.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen venäläinen sotatiede oli murrosvaiheessa. Venäläiset sotateoreetikot lähtivät kiireisesti rakentamaan uutta, nopeasti kehittyvän maailman haasteisiin vastustuskykyistä järjestelmää. He kiinnostuivat tutkimaan erityisesti oman valtionsa sotatieteiden historiaa ja sotilaiden kirjoittamia tekstejä. Niiden pohjalta lähdettiin luomaan uudenlaista lähestymistapaa venäläiseen sotatieteeseen, strategiaan ja ajatteluun. Keskiöön nousivat kolme käsitettä: asymmetria, epäsuoruus sekä ei-sotilaalliset keinot. Näitä käsitteitä ja niiden kautta venäläistä sotataitoa käsittelee majuri Juha Kukkolan kirja Oveluuden lupaus. 

Majuri Juha Kukkola

Kukkolan mukaan nämä kolme käsitettä itsessään ovat melko nuoria, vaikka juurtavat juurensa salaamiseen ja harhauttamiseen, jotka venäläisessä sotatieteessä ovat jo vanhoja käsitteitä: 

- Asymmetriaa, epäsuoruutta ja ei-sotilaallisia toimenpiteitä ei voi erottaa siitä ajasta ja paikasta, jossa ne ovat muodostuneet ja jossa niitä on käytetty. Käsitteiden kehitys on tapahtunut vuorovaikutuksessa ”todennäköisen vihollisen” eli Yhdysvaltojen sotataidon ja -tieteiden kanssa. Ne heijastavat venäläisen sodankuvan muutosta ja lisäksi tuovat esiin venäläisessä sotataidossa esiintyvän lavean, kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen ja luovuuteen ja toisaalta teknologisiin ratkaisuihin ja menetelmiin keskittyvän ajattelun välisen jännitteen, Kukkola kertoo. 

Jatkuvaa tasapainoilua Yhdysvaltojen kanssa 

Kukkola painottaa, että Venäjällä on aina oltu kiinnostuneita siitä, miten Yhdysvallat toimii ja sotii, joten Yhdysvaltojen vaikutus on aina ollut läsnä, jo kylmän sodan alusta lähtien, ja siksi käsitteet ja Venäjän sotatieteet kulkevat ”käsikädessä” Yhdysvaltojen sotatieteiden kanssa:

- He pyrkivät seuraamaan Yhdysvaltoja ja näkevät sen sellaisena vertaisvastustajana, jota vastaan sitä suorituskykyä ja doktriinia luodaan. Yhtäältä he pyrkivät imitoimaan, mutta myös löytämään asymmetrian ja epäsuoruuden avulla keinoja amerikkalaisen sodankäynnin kampittamiseen, Kukkola pohtii. 

Avaimet menestykseen 

Asymmetriaa, epäsuoruutta ja ei-sotilaallisia keinoja on esitetty venäläisessä sotatieteessä ”menestyksen avaimiksi”. Tämä johtuu Kukkolan mukaan siitä, että ne kaikki edustavat halpoja, panoksiin nähden kohtuuttoman suuren edun antavia keinoja, jotka iskevät vastustajan heikkouksiin.

- Ei-sotilaallisia keinoja voidaan käyttää sotilaallisesti vahvaa vastustajaa vastaan, epäsuoruus lähtökohtaisesti kiertää vahvuuden ja asymmetria on jopa määritelmän omaisesti halpa, kustannustehokas keino, joka pyrkii välttämään symmetrisiä voimasuhteita. Kyseinen ajattelu pohjautuu siihen, miten heikompi osapuoli pystyisi kampittamaan vahvemman ja jos se viedään vielä venäläisen ajattelun juuriin, nousee se alemmuuden tunteesta USA:ta ja Kiinaa kohtaan, Kukkola analysoi. 

Oveluuden lupaus -kirja perustuu siis laajalti venäläisten sotateoreetikoiden tekstien ja ajatusten analysointiin, mutta myös nykyaika on esillä. Kukkola kertoo kirjoittaneensa kirjan loppuun katsauksen siitä, miten teoreetikoiden tekstit ovat heijastuneet Venäjän toimintaan Ukrainan sodassa. Kukkolan mukaan Venäjän toiminnassa oli piirteitä teoreetikoiden kirjoituksista, mutta toteutuksessa epäonnistuttiin. Siitä juontuu myös kirjan nimi Oveluuden lupaus: 

- Se lupaus siitä, että näillä keinoilla saavutetaan voitto, ollaan sitten heikkoja tai vahvoja, tavallaan petti, Kukkola toteaa.

Kirjaa Kukkola suosittelee jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle ja toivoo, että kirja toimisi apuna ja pohjana tuleville tutkimuksille venäläisestä sotataidosta ja teoreettisesta ajattelusta. 

Sähköinen kirja on luettavissa täällä (Doria-julkaisuarkisto).