Hyppää sisältöön

Pesiksellä kohti valmistujaisia

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 11.8.2022 9.21
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi (SM10) sekä lentoupseerin koulutusohjelman maisterikurssi (SMOHJ15) valmistuvat tämän viikon perjantaina 12. elokuuta 2022. 

Valmistusviikko on edennyt puoliväliin. Keskiviikkoaamuna Puolustusvoimien strategiapäällikkö kenraaliluutnantti Kim Jäämeren puheenvuoron jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori prikaatikenraali Mika Kalliomaa puhui tuleville maistereille kokonaistoimintakyvyn eri osa-alueista. 

Kalliomaa jakoi puheenvuorossaan kokonaistoimintakyvyn fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja eettiseen toimintakykyyn sekä korosti kaikkien näiden osa-alueiden merkityksellisyyttä ansiokkaaseen tehtävistä suoriutumiseen.

Tutkimusta tehtäväkohtaisesta toimintakyvystä

Fyysinen toimintakyky on sotilaalle yksi tärkeimmistä osista kokonaistoimintakykyä. Liikunnalla on positiiviset vaikutukset vireyteen ja oppimiseen sekä luonnollisesti sotilaallisista tehtävistä suoriutumiseen. Sotatieteiden maisterikurssi 10:ltä perjantaina valmistuva yliluutnantti Matias Sankari on kiitollinen Maanpuolustuskorkeakoulun tarjoamista liikuntamahdollisuuksista:

- Kurssin aikana on annettu äärettömän hyvät mahdollisuudet oman fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. MPKK:lla on erinomaiset puitteet, joten täällä on ollut hyvä ylläpitää omaa toimintakykyä.

Liikunnan merkitys sotilaallisessa työssä näkyi myös Sankarin maisterikurssin lopputyössä. Sankarin pro gradu -tutkielma Kaupunkijääkärin fyysisen toimintakyvyn testin luominen ja validointi oli yksi valmistujaisviikon pro gradu -seminaarissa esitellyistä yhdeksästä ansiokkaasta tutkielmasta. Pro gradussaan Sankari keskittyi ensisijaisesti tehtäväkohtaiseen fyysiseen toimintakykyyn.

- Trendinä maailmalla on viime aikoina ollut kysymys, miten pystyttäisiin yleisen toimintakyvyn sijaan tutkimaan tarkemmin juuri tiettyyn tehtävään liittyvää fyysistä toimintakykyä. Tätä varten kehitin kaupunkijääkäreille oman tehtäväkohtaisen kuntotestin, Sankari kertoo.

Sankari näkee fyysisen toimintakyvyn keskeisenä osana sotilaallista ammattitaitoa sekä merkityksellisenä tulevia työtehtäviään ajatellen:

- Upseeri on esimiehenä aina esimerkkinä alaisilleen ja kyllä fyysinen toimintakyky on siinä äärimmäisen isossa osassa. Työtehtävistä suoriutumisen ohella hyvä fyysinen toimintakyky auttaa myös vapaa-ajan puolella. Kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa, kun pitää huolta fyysisestä toimintakyvystä.

Liikunta yhteishengen rakentajana

Kurssin aikana maisteriopiskelijoille on tarjottu kurssiohjelmassa kaksi tuntia viikkoliikuntaa. SM10- sekä SMOHJ15-opiskelijat ovat harrastaneet liikuntaa yhdessä niin joukkueliikunnan kuin yhteisten juoksulenkkien ja kuntosaliharjoittelunkin muodossa.

- Kesäisin ja lumettomalla säällä etenkin pesäpallo on ollut kurssillamme hyvin suosittu laji, Sankari valaisee.

Historiallisessa kontekstissa pesäpallo lajina on kytkeytynyt sotilaalliseen koulutukseen. Pesäpallon kehityksen alkuvaiheissa havaittiin pelin hyödyt niin kasvatuksessa ja kansallisen yhteenkuuluvuuden rakentamisessa, mutta myös sotilaskoulutuksessa. Peliä markkinoitiin valkoisen armeijan suojelukunnille sotaharjoituksena. Lyöjä suojaa kaverin etenemistä, etenijä syöksyy turvaan ja noustuaan ylös vastaanottaa käskyt koodikielellä värikkään merkkiviuhkan kautta. Oli kyseessä mikä tahansa joukkuelaji, yhdessä kisaaminen kasvattaa voittamisen tahtoa ja opettaa taktikoimaan nopeasti ryhmänä. 

Valmistujaisviikon keskiviikkona, päivää ennen valmistujaisjuhlallisuuksia, maisterikurssi pelasi Helsingin Roihuvuoressa oman Itä-Länsi -pesisottelunsa. Pesisottelussa korostui hyvä kilpailuhenki sekä molemmilla joukkueilla vahva voittamisen halu. Sankari näkee pesäpallon kaltaiset joukkuelajit osana hyvän yhteistoimintakyvyn kehittymistä:

- Meidän kurssillamme on ollut äärimmäisen hyvä yhteishenki. Tällaiset yhteiset liikuntahetket ovat olleet tärkeitä sen kehittymisessä.

´