Hyppää sisältöön

Sodan usva vyöryy siviiliyhteiskunnan keskuuteen

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 19.6.2024 12.01
Tiedote

Venäjän sota Ukrainassa on osoittanut, että iskut siviilikohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin ovat saaneet keskeisen roolin aseellisissa konflikteissa. Sodan usvaa III -teoksessa kysytään, miten tällaiseen sodankäyntiin voi valmistautua.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokankaan toimittama Sodan usvaa III – varautuminen, valmius ja nykyaikainen sodankäynti on alan parhaiden kansallisten asiantuntijoiden ja ammattilaisten muodostama näkemys varautumisesta, valmiudesta ja nykyaikaisesta sodankäynnistä sekä niiden välisestä vuorovaikutussuhteesta.

Sodan Usvaa -tutkimusverkosto julkaisi vuonna 2022 ensimmäisen tutkimusartikkeleihin perustuvan kirjan nimeltä Sodan usvaa – Sodankäynti muutoksessa ja vuonna 2023 toisen kirjan nimeltä Sodan usvaa II – Sodankäynnin laaja-alaisuus.

Nyt julkaistu artikkelikokoelma on luonteva jatko aktiivisesti toimivan tutkimusverkoston julkaisuille, jotka toimivat käsiteltävien aiheiden myötä keskustelun avauksena ja osoituksena Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävän tutkimuksen jalkauttamisesta opetuskäyttöön ja laajan yleisön luettaviksi.

Turvallisuusympäristö on jatkuvassa muutoksessa

Venäjän sota Ukrainassa on osoittanut, että iskut siviilikohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin ovat saaneet keskeisen roolin aseellisissa konflikteissa. Tämä saattaa aiheuttaa monella valtiolla muutoksia varautumiseen, yhteiskunnan kriisinsietokyvyn kriittiseen arviointiin, pelastustoimen järjestelyihin, sotilaalliseen suunnitteluun, sotilasoppeihin ja -koulutukseen.

Artikkelien kokonaisuus muodostaa lukijalle paremman ymmärryksen nykyaikaisten sotien monimuotoisuudesta. Kirjan päätarkoituksena on korostaa, että turvallisuusympäristön jatkuva muutos on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan yhteiskuntiin ja yksilöihin entistä kokonaisvaltaisemmin. Tämä edellyttää meiltä kansalaisina, yksilöinä ja yhteiskuntana parempaa ymmärrystä varautumisen ja valmiuden tärkeydestä.

Kirja on ladattavissa sähköisesti Doria-julkaisuarkistosta sekä saatavissa painettuna Puolustusvoimien julkaisujen verkkokaupasta heinäkuun 2024 loppupuolella.

Lisätietoja kirjasta:

sotilasprofessori, evl Marko Palokangas
[email protected] tai 0299530555

 

´