Hyppää sisältöön

”Millä tavalla Venäjä käyttää sotilaallista voimaansa?” - Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari ajankohtaisen teeman äärellä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 11.2.2022 15.42
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari järjestetään keskiviikkona 16. helmikuuta 2022. Haastattelussa MPKK:n Venäjä-ryhmän tutkijat kertovat tämänvuotisen seminaarin teemasta ja sen linkittymisestä ajankohtaiseen turvallisuustilanteeseen Ukrainassa.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija, everstiluutnantti (evp.) Pentti Forsströmin mukaan tämän vuoden seminaarissa pohditaan vastauksia kysymykseen ”Millä tavalla Venäjä käyttää sotilaallista voimaansa?”. Sekä Forsström että Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu näkevät seminaarin teeman jatkumona viime vuodelle, jossa käsiteltiin Venäjän pidäkettä.

- Viime vuonna seminaarissa tarkasteltiin Venäjän sotilaallista ja strategista pidäkettä. Tänä vuonna tutkitaan Venäjän asevoimaa, ja kuinka sitä rakennetaan, hallitaan ja käytetään. Eli pidäkkeestä siirrytään asevoimien seuraavaan tehtävään eli sotilaallisen voiman käyttöön, Pesu kertoo.

Everstiluutnantti Simo Pesu

Seminaarin teema on tällä hetkellä mitä ajankohtaisin Venäjän harjoittaessa näyttävästi asevoimaansa Ukrainan vastaisella rajalla.

Vaikka seminaaria on suunniteltu lähes vuoden ajan, on apulaisprofessori Katri Pynnöniemen mukaan ajankohtainen tilanne pyritty ottamaan huomioon ohjelmassa. Täten aukeaa mahdollisuus tutkimustiedon ja Venäjän käytännön sotilaallisen toiminnan tarkastelulle ja vertailulle.

- Seminaarissa on ajankohtaista tilannetta käsitteleviä esityksiä, ja oletan, että monessa esitelmässä myös sivutaan kysymystä konfliktin merkityksestä Euroopan turvallisuudelle. Paikalla on laaja joukko kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita, jotka voivat tuoda uusia näkökulmia tällä hetkellä käytävään keskusteluun, Pynnöniemi uskoo.

Yleisemmin seminaarin tavoitteina on tutkimukseen perustuvan tiedon esiintuomisen lisäksi saattaa alan tutkijoita yhteen sekä edistää keskustelua Venäjä-tutkimukseen liittyen.

- Kuten muinakin vuosina, seminaarin tavoitteena on tuoda monitieteellisesti yhteen Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtyneitä tutkijoita. Samalla kontaktien luominen suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden välillä on tärkeää, kuten myös suomalaisen Venäjä-keskustelun vahvistaminen tuomalla uusia ideoita ja ajatuksia, Pynnöniemi sanoo.

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi

Seminaarin osallistujajoukko onkin erittäin kansainvälinen myös tänä vuonna. Esitelmiä kuullaan muun muassa eurooppalaisilta, brittiläisiltä ja yhdysvaltalaista tutkijoilta. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen oma Venäjä-ryhmä on myös vahvasti edustettuna. Vaikka Ukrainan tilanne on maailmanpolitiikan suurennuslasin alla, näkevät Venäjä-ryhmän jäsenet kansainvälisen kiinnostuksen kumpuavan itse Venäjä-seminaarin vahvasta maineesta.

- Seminaaria on valmistelu jo pitkään, ja kansainvälinen kiinnostus on ajankohtaisen tilanteen sijasta pikemminkin osoitus siitä, että Venäjä-seminaari alkaa olla tunnettu instituutioina, ja se herättää halukkuutta tulla tähän foorumiin puhumaan, Forsström näkee.

Seminaarin teemaa käsitellään usean aihealueen kautta. Erikoistutkija Forsströmin mukaan Venäjän sotilaallista voimankäyttöä eri muodoissaan tarkastellaan niin teorian kuin esimerkiksi uusien asejärjestelmien, harjoitustoiminnan sekä tekoälyn kannalta. Näiden lisäksi myös yhteiskunnallinen ulottuvuus on vahvasti läsnä.

- Seminaarissa käsitellään myös sotilaallisen voimankäytön perustavanlaatuisia kysymyksiä. Esimerkiksi sitä, kuinka venäläisessä yhteiskunnassa suhtaudutaan asepalvelukseen ja millä tavalla naisten rooli on muuttumassa Venäjän asevoimissa. Myös henkinen aspekti, eli kuinka Venäjällä oikeutetaan voimankäyttöä eri tilanteissa, on huomioitu seminaarissa. Eri aihealueita laajasti käsittelemällä voidaan samalla muodostaa kuva, kuinka nykytilanteeseen Ukrainassa on päädytty, Forsström kertoo.

Erikoistutkija, everstiluutnantti (evp.) Pentti Forsström

Osallistujilta Venäjä-ryhmän jäsenet toivovat kiihkotonta ja analyyttista otetta seminaarissa, vaikka aihe herättääkin tällä hetkellä paljon poliittisia intohimoja. Keskustelulle on pyritty varaamaan aikaa reilusti.

- Meidän yksi selkeä tehtävä Maanpuolustuskorkeakoululla sekä Venäjä-ryhmässä on luoda edellytyksiä tutkittuun tietoon perustuvalle keskustelulle ja tuoda sen kautta faktoja esille. Tämä on osa MPKK:n strategiaa, ja Venäjä-seminaari on yksi ilmentymä tästä strategiasta, Forsström summaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaaria 16.2.2022 voi seurata suorana lähetyksenä Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavalta täältä. Seminaarin ohjelma löytyy MPKK:n verkkosivuilta.

´