Hyppää sisältöön

106. kadettikurssi ja 89. merikadettikurssi valmistuivat

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 26.8.2022 15.42
Tiedote

106. kadettikurssi ja 89. merikadettikurssi valmistuivat sotatieteiden kandidaateiksi tänään perjantaina 26. elokuuta 2022. Tänä vuonna luutnanteiksi ylennettiin yhteensä 164 upseeria, joista 104 on maavoimien koulutusohjelmasta, 19 on ilmavoimien koulutusohjelmasta, 19 on lentoupseerin koulutusohjelmasta ja 23 on merivoimien koulutusohjelmasta.

Perjantaina vietetty juhlapäivä alkoi Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun Sankariaulassa, jossa kadetit osoittivat kunnioitusta sodissa kaatuneille kadettiupseereille. Tämän jälkeen siirryttiin Hietaniemen hautausmaalle, jossa laskettiin seppeleet sekä Sankariristille että Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle.

Tasavallan presidentti ylensi kadetit luutnanteiksi

Kunnianosoitusten jälkeen valmistuvat marssivat Eduskuntatalolta Presidentinlinnaan, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi kadetit luutnanteiksi ja nimitti heidät määräaikaisiin virkoihin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen. Kurssilaisten vannottua virkavalansa tasavallan presidentti sekä tilaisuuteen osallistuneet puolustusministeri Antti Kaikkonen ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen onnittelivat tuoreita luutnantteja. Perinteikäs ylentämistilaisuus Presidentinlinnassa päästiin toteuttamaan jälleen normaaliin tapaan koronapandemian aiheuttaman kahden vuoden tauon jälkeen.

Valmistuville pitämässään puheessa tasavallan presidentti Niinistö huomautti tulevan Nato-jäsenyyden näkymisen valmistuneiden upseerien tulevissa tehtävissä sekä korosti laadukkaan suomalaisen upseerikoulutuksen luomia valmiuksia vastaanottaa kansainvälisiä tehtäviä.

Tasavallan presidentti Niinistö muistutti valmistuneita myös kansalaisten Puolustusvoimiin kohdistamasta vahvasta luottamuksesta, joka on ansaittu vuosikymmenten sitoutuneella työllä. Niinistön mukaan myös jatkossa Puolustusvoimilta tullaan kysymään korkean moraalin ja esimerkin antamaa voimaa, jonka suhteen juuri ylennetyillä luutnanteilla on erityinen vastuu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi kadetit luutnanteiksi Presidentinlinnassa.

Kunnia kestävän palkka

Kadettien valmistujaispäivä jatkui päätöstilaisuudella Helsingin yliopiston juhlasalissa, jossa jaettiin todistukset ja palkittiin stipendein ansioituneita vasta ylennettyjä luutnantteja sekä kuultiin puheita ja musiikkiesityksiä. Tilaisuuden tervetuliaispuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa. Puheessaan Kalliomaa kuvasi suomalaisen upseerikoulutuksen pitkää ja arvokasta historiaa. Kalliomaa huomautti kuinka upseerikoulutuksen ja -kasvatuksen eetos, yhteisen edun asettaminen aina viimekätisesti oman edun edelle, on säilynyt 1700-luvun Haapaniemen Sotakoulusta aina tämän päivän Maanpuolustuskorkeakouluun saakka.

- Palvelkaa Isänmaata meidän kadettiupseerien tunnuslauseen Constantem Decorat Honor – Kunnia Kestävän Palkka –mukaisesti ja kantakaa ”upseerin tutkinnon merkkiä” ylpeydellä, Kalliomaa muistutti juuri valmistuneita luutnantteja.

106. kadettikurssi ja 89. merikadettikurssi aloittivat sotatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulussa syyskuussa 2019. Koronapandemian tuomien rajoitusten seurauksena suuri osa opetussuunnitelmasta jouduttiin toteuttamaan poikkeavin järjestelyin ja osin opetusohjelman suunnitellusta aikataulusta poiketen. Vuosikurssin opintojen loppuvaiheessa keväällä 2022 Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan seurauksena myös Suomen turvallisuusympäristö koki merkittävän muutoksen. 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen toikin puheessaan esiin viime vuosien aikana koetut ulko- ja turvallisuuspoliittiset muutokset ja kehotti valmistuneita olemaan ylpeitä kadettikurssin suorittamisesta ja upseerin virkaan astumisesta poikkeuksellisesta ajoista huolimatta. Kivinen myös muistutti luutnanttien valmistuvan kestävyyttä mittaavaan, mutta palkitsevaan työhön, jota suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

”Meidän on pidettävä katse huomisessa”

Kurssin priimus, luutnantti Daniel Hammarström, korosti opiskelijan puheessa erityisesti läheisten ihmisten antaman tuen merkitystä sekä onnitteli kanssavalmistuneita ansiokkaasti suoritetuista opinnoista.

- Meillä on takanamme kolmen vuoden vaativat opinnot, ja tänään saamme juhlia valmistumistamme. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet antoisia ja opettavaisia. Ne eivät kuitenkaan ole olleet helppoja, ja olemme joutuneet laittamaan itsemme likoon kerta toisensa jälkeen, Hammarström huomautti.

106. kadettikurssin ja 89. merikadettikurssin opiskeluaikana koetuista koronapandemian ja Ukrainan sodan kaltaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista muutoksista huolimatta vuosikurssi suoritti opintonsa tavoitteiden mukaisesti. Myös luutnantti Hammarström nosti puheessaan esiin valmistuvien luutnanttien valmiuden kohdata tulevaisuuden haasteet muuttuvassa maailmassa:

- Eräs henkilö sanoi aikanaan, että: ’Huominen kuuluu heille, jotka valmistautuvat siihen tänään.’ Vaikka seisommekin vahvoina tämän päivän haasteiden edessä, meidän ei kuulu pitää katseitamme ainoastaan tässä hetkessä. Meidän on edeltävien sukupolvien tavoin pidettävä katse myös huomisessa, koska tämä ei tule olemaan viimeinen kerta, kun maailma muuttuu tavalla tai toisella silmiemme edessä. Me pääsemme kohtaamaan tämän uuden aikakauden haasteet ja sen tuomat muutokset. Tietoa saa kyllä lukemalla, mutta oikea asenne on se, joka lopulta ratkaisee, miten me tulemme pärjäämään muutoksen tuulessa.

Kurssin priimus, luutnantti Daniel Hammarström.

Päätöstilaisuudessa palkittiin Maavoimien kunniamiekalla luutnantti Atte Kangas, Ilmavoimien perinnemiekalla luutnantti Ville-Jaakko Lahtinen, Merisotakoulun kunniamiekalla luutnantti Ville Aitosalo ja Rajavartiolaitoksen kunniamiekalla luutnantti Matti Lohi. Päätöstilaisuuden jälkeen valmistuneet luutnantit jatkoivat juhlallisuuksia kohti iltajuhlia.