Hyppää sisältöön

Vuosi maisteriopintoja takana, vuosi edessä

Maanpuolustuskorkeakoulu
3.9.2021 12.00
Tiedote

Viime syksynä aloittaneen sotatieteiden maisterikurssi 10:n taival on väliarvostelun myötä puolivälissä. SM10-kurssi noudattaa uutta opetussuunnitelmaa, jossa valmistuneet sotatieteiden kandidaatit työskentelevät Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen viroissa viisi vuotta ennen maisterivaiheen opintoja. Maa-, meri- ja ilmavoimien sekä Rajavartiolaitoksen koulutusohjelmien opiskelijoista koostuva kurssi on viimeisen vuoden ajan syventänyt teoreettista sotatieteellistä osaamistaan.

Yliluutnantti Niilo Jämsän maisteriopinnot ovat nyt puolivälissä. Ensimmäisen vuoden ajan kurssi on totutellut opiskelemaan viiden työelämässä vietetyn vuoden jälkeen ja päässyt syventämään teoriapohjaa sotatieteistä yhteisten opintojen merkeissä. 

– Hetki aikaa meni syksyllä opetellessa opiskelemaan, mutta on kyllä ollut todella mielenkiintoisia kursseja ja tavallaan kun siitä alusta pääsi yli on ollut kiva oppia koko ajan uutta, kun on ollut todella laadukasta opetusta, Jämsä kuvaa tunnelmiaan viimeisen vuoden opinnoista.

Työelämässä karttunut kokemus näkyy Jämsän mukaan opiskelutovereissa sekä opintojaksoilla opiskelijoiden osaamisen entistä vahvempana hyödyntämisenä.

– Muissa oppilaissa asuu hirveän paljon tietotaitoa ja sen hyödyntäminen, kun ryhmänä opitaan, on hienoa. Opiskelijoihin suhtaudutaan myös avoimemmin, en sano, että se oli kadiksessakaan huonoa, mutta silloin ei tavallaan ole sitä pohjaa. Se pohja pitää rakentaa siellä, jolloin nyt päästään siihen, että päästään käyttämään hyödyksi sitä opiskelijoiden osaamista. Se on ollut mukava huomata varsinkin kevään taktiikan opinnoissa, Jämsä summaa

Entistä enemmän etäopetusta

Uutta opetussuunnitelmaa noudattava SM10-kurssi on nyt väliarvostelun myötä puolivälissä. Maisteriosaston apulaisjohtaja majuri Ann-Sofie Forssten kiittelee kurssin ilmapiiriä sekä käytännön järjestelyjen onnistumista.

– Kurssin ilmapiiri on erittäin hyvä ja opiskelijat ovat hoitaneet osuutensa erinomaisesti moninaisten opetusmenetelmien, tarkistettujen opetustavoitteiden ja koronan vaikutusten ristiaallokossa. Vielä on liian aikaista arvioida uutta opetusohjelmaa, mutta ensimmäisen vuoden perusteella voidaan sanoa, että tutkinnon rakenne on hyvä ja esimerkiksi valinnaisten opintojen monipuolisuus ja valintojen joustavuus on koettu hyvänä, majuri Forssten summaa kulunutta vuotta.

Koronatilanne vaikuttaa kurssin järjestelyihin jo toista vuotta. Majuri Forsstenin mukaan opetusta on kuitenkin jouduttu muokkaamaan suhteellisen vähän. 

– Etäopetus on tietysti lisääntynyt ja yhteisistä tilaisuuksista on jouduttu joustamaan. Kurssin johtaminen onnistuu etänäkin, mutta on se aina vain arvokkaampaa tavata opiskelijat ”livenä”, Forssten sanoo.

Lisääntynyt etäopiskelu on Jämsän mukaan ollut pääosin hyvä asia, mutta luonut myös haasteita.
– Etäopiskelulla voidaan helpottaa pitkänmatkalaisten arkea, kun tiettyjä viikkoja voi olla etänä.  Tietyillä opintojaksoilla siinä oppii aivan samalla lailla ja tiettyihin jaksoihin se ei sovi ollenkaan. Ryhmässä työskentely on vaikeampaa etänä ja opettajien kanssa vuorovaikuttaminen, mitä joskus saa hirveen hyvin niin eihän se etänä onnistu samalla lailla, Jämsä pohtii.

Majuri Forssten kiitteleekin opiskelijoiden ja opettajien kykyä venyä poikkeustilanteessa. Pääosin palaute järjestelyistä on ollut positiivista ja rakentavaa, mutta aina on asioita, joita kehittää. Uudelle opetussuunnitelmalle ominaisesti opiskelijat ovat keskiössä, ja niin myös kausipalaute käydään läpi opiskelijoiden kanssa, minkä pohjalta kehittämiskohteita tarkastellaan yhdessä.

Teoriaosaaminen käytäntöön

Viimeisen vuoden osalta ohjelmassa on siirtyminen syyskuun loppupuolella puolustushaara- ja aselajikouluille, missä ensimmäisenä vuonna rakennettua teoriapohjaa sovelletaan käytäntöön. Jämsä odottaakin tulevalta vuodelta eniten niin käytännön kuin sotilasammatillisia opintoja. Mielessä siintää myös Pro gradu -tutkielma, jossa syvennetään opinnoissa hankittua osaamista tutkimuksen muodossa.

Viimeinen vuosi on muutosten aikaa myös kurssin johdon osalta, sillä kurssin johtovastuu siirtyy perinteisesti apulaisjohtajan hoidettavaksi. Jämsän tavoin Pro gradu -tutkielma on kurssinjohtaja Forsstenin mielessä ja hän muistuttaakin opiskelijoitaan: 

– Hyödyntäkää se aika mikä teille on varattu Pro gradu -tutkielman tekoon syksyn opetusohjelmassa ja muistakaa huolehtia omasta toimintakyvystänne, niin fyysisestä kuin henkisestä. Tammikuussa nähdään taas.