Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Haku upseeriksi käynnistyy 20. maaliskuuta

Maanpuolustuskorkeakoulu 28.2.2019 17.40
Tiedote

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa 20. maaliskuuta. Maanpuolustuskorkeakouluun voi hakea suorittamaan sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa.

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin. Upseerit työskentelevät mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon hakuaika on 20.3–3.4.2019. Hakijat pisteytetään esivalintakriteerien mukaisesti, ja osa hakijoista kutsutaan toukokuussa järjestettäviin valintakokeisiin. Valintakoe koostuu aineistokokeesta, soveltuvuuskokeesta, fyysisen kunnon testeistä ja lääkärintarkistuksesta. Valintakoe on kaksipäiväinen, ja se järjestetään määriteltävin osastoittain.

Sotatieteiden kandidaatin opinnoissa opiskellaan eri koulutusohjelmissa, joita ovat Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien koulutusohjelmat. Koulutusohjelmat eriytyvät opintojen aikana eri opintosuuntiin. Merivoimien ja Ilmavoimien koulutusohjelmissa opintosuuntiin eriytyminen toteutetaan jo opiskelijavalinnassa. Opintosuuntiin eriytyminen tapahtuu Maavoimien koulutusohjelman ja Merivoimien koulutusohjelman merivartio-opintosuunnan osalta ensimmäisen väliarvostelun jälkeen tehtävässä opintosuuntavalinnassa.

Vuonna 2018 hakijoita oli päähaussa yhteensä 665, joista miehiä oli 600 ja naisia 65. Maavoimien koulutusohjelmaan haki 550, Merivoimien koulutusohjelmaan 103 ja Ilmavoimien koulutusohjelmaan 61.

Syksyllä 2018 alkaneelle kurssille valittiin 162 opiskelijaa

Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, minkä lisäksi suoritetaan 30 opintopisteen verran sotilasammatillisia opintoja. Kokonaissuoritusaika alemmalle korkeakoulututkinnolle on kolme vuotta. Sotatieteiden maisterin tutkinto käsittää 120 opintopistettä, ja se suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeisen työelämäjakson jälkeen.

Tarkemmat tiedot Maanpuolustuskorkeakouluun hakemisesta löytyvät Upseeriksi-nettisivulta ja Opintopolusta. Muista myös seurata kadettien kirjoittamaa blogia, sosiaalista mediaa #mpkkfi ja somekadetteja Twitterissä ja Instagramissa.

Tervetuloa opiskelemaan Maanpuolustuskorkeakouluun!

Muut tapahtumat