Hyppää sisältöön

Kenttäkoe arjen välineillä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 9.2.2023 14.19
Tiedote

Joulukuussa Maanpuolustuskorkeakoululla järjestettiin kenttäkoe, jossa testattiin Signet Digitalin luomaa Signet-salaussovellusta iOS- ja Android -alustoille sotilaskäytössä. Siviililaitteiden käyttö sotilastoiminnassa on vielä suhteellisen uusi konsepti. 

Kenttäkokeen taustalla on Puolustusvoimien digitalisaatio-ohjelmaan (PV DIO) kuuluva PVARKI-protopajaprojekti, jonka tavoitteena on luoda kyky kehittää ja jaella siviililaitteilla käytettäviä
sovelluspalveluita erilaisiin sotilastarkoituksiin. Protopajaprojektin johtaja Benjam Grönmark kertoo kenttäkokeen hyödyttäneen niin Maanpuolustuskorkeakoulua kuin itse projektiakin. 

- Siviililaitteiden (BYOD, ”Bring your own device” ja COTS, ”Commercial-off-the-shelf”) sotilaskäyttö, mitä Puolustusvoimissa kutsumme PVARKI:ksi tai Arjen järjestelmiksi, on edelleen melko uusi asia. Kenttäkoe oli monihyödyllinen: sotatieteen maisteriopiskelijat saivat koulutussuorituksen, ja me saimme tuloksista havaintoja sekä Signet -sovelluksesta, että siitä, kuinka kenttäkokeilu voisi soveltua PVARKI-tuotteiden testaamiseen tulevaisuudessa, Grönmark kertoo. 

Kenttäkokeen suunnittelivat ja suorittivat Maanpuolustuskorkeakoulun maisteriopiskelijat Suorituskyvyn suunnittelu ja toteutus -kurssilta. Heillä oli mukanaan omat älypuhelimensa. Kokeessa testattiin Signet App -sovellusta, joka on PV:n aiemmin hankkimana mukana PVARKI-protopajaprojektissa. Kyseessä on Signet Digital Oy:n kehittämä salaussovellus, joka mahdollistaa turvaluokitellun viestinnän eri toimijoiden välillä niin valtiollisessa, yksityisessä kuin yrityskäytössäkin tavanomaisia mobiililaitteita hyödyntäen.  

- Kaikki nykyiset turvallisuusmallit ja -ratkaisut ovat oikeastaan vahvasti organisaatioiden perspektiivistä rakennettuja. Voitaisiinko Puolustusvoimien käyttöön tehdä nimenomaan alhaalta ylöspäin leviävä malli? Eli jos minulla syntyy kommunikaatiotarve vierustoverin kanssa, voisimmekin ratkaista sen tavanomaisilla mobiililaitteilla viestijöistä itsestään lähtevää toimintamallia sekä salaussovellusta hyödyntäen. Tällöin kyky viestiä turvallisesti rakentuu todelliseen tarpeeseen eikä ennalta oletetun toimintatavan mukaan, Signet Digitalin teknologiajohtaja Jasmin Hulkko pohtii. 

Kehitystä näkyvissä

Kenttäkoe vei PVARKI-projektia sekä Signet Digitalin työtä reippaasti eteenpäin. Signet Digital sai tuloksista konkreettista tietoa Signet App -sovelluksen kehittämisen tueksi. 

- Sovellukselle löytyi uusia käyttötapoja, käyttökohteita, mutta myös käytön rajoitteita. Softasta itsestään löytyi toki lisäksi ongelmia, ihan järjestelmäbugeja. Mobiilisoftat ovat sellaisia, että ne vaativat aktiivista ylläpitoa, eli sovellusta ei voi vain ottaa käyttöön ja todeta, että se on seuraavat viisi vuotta sellaisenaan käytössä, Signet-yhtiön asiakkuusvastaava Sanna Hautala kertoo.

Kokeen taustalla oleva PVARKI-protopajaprojekti on alku uudelle vapaaehtoisen maanpuolustuksen muodolle. Grönmark kertoo, että siinä missä kenttäkokeessa Signet-tuotetta testasivat MPKK:n opiskelijat, projektissa muun muassa Signetin käyttötapoja matalan tason toimintaan ovat suunnitelleet vapaaehtoiset it-ammattilaiset reservistä ja siviilistä Puolustusvoimien johdossa.

- PVARKI eli COTS- ja BYOD-kaluston sotilaskäyttö on mainio kenttä vapaaehtoisuudelle,
koska järjestelmät ja laitteet ovat yleisesti saatavilla. Teknologiaosaaja pääsee käyttämään
arvokasta erityisosaamistaan maanpuolustuksen hyväksi, kunhan meillä Puolustusvoimina
on tähän sopivat puitteet, Grönmark kertoo.

Projektin tehtävä on luoda prototyyppi kyvyistä integroida siviililaitteissa käytettäviä sovelluksia ja
palveluita Puolustusvoimien käyttöön, sekä mahdollistaa reserviläisten ja siviilien osaamisen
hyödyntäminen sovelluskehityksessä molemmille osapuolille mielekkäästi.

- Protopajaprojekti päättyy pian, ja asia etenee. Pitkällä aikavälillä dream state on, että
sovelluskehitys voisi Ukraina-tyylisesti olla yksi maanpuolustuksen muoto, Grönmark toteaa
ja lisää: - Uusia kenttäkokeita odottaessa.

´