Hyppää sisältöön

Perinneyhdistys täyttää 20 vuotta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 20.9.2019 10.45
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Yhdistyksen puheenjohtajat ja hallitus ovat vaihtuneet, mutta perusperiaate perinteiden ylläpitämisestä ei ole muuttunut.

Yhdistyksen toiminta, tapaamisia ja tulevaisuuden matkakohteet

Perinneyhdistyksen toiminta on aktiivista. Yhdistyksen vuosikokous on maaliskuussa. Kokouksen tärkein aihe on uuden hallituksen valitseminen. Vuosittain valittava hallitus on suuressa roolissa kaikissa yhdistyksen päätöksissä. Joka toinen vuosi kokouksessa valitaan myös uusi puheenjohtaja. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Maanpuolustuskorkeakoulun arkistonhoitaja Katja Jokinen.

Yhdistys järjestää muitakin tapahtumia, kuten sotahistoriallisia matkoja. Yhdistys on tehnyt matkoja ympäri Suomea ja välillä jäsenmatkat ovat suuntautuneet myös Venäjälle. Tulevaisuuden matkakohteiksi ollaan visioitu Sotamuseon kokoelmatilaa Vantaalla ja Munkkiniemen vanhaa Kadettikoulua.

Perinteet ja yhteishengen vaaliminen ovat perinneyhdistyksen kulmakivet

Perinneyhdistykselle on määrätty monia tehtäviä. Yksi merkittävimmistä on upseerikoulutuksen perinteiden vaaliminen. Tätä ylläpidetään järjestämällä uusille opiskelijoille tutustumisia Perinnehuoneeseen ja upseerikoulutuksen historiaan. Tämä takaa myös uusien polvien pitävän yllä upseerikoulutuksen 200 vuotta vanhoja perinteitä.

Toinen tärkeä tehtävä on yhteishengen ylläpitäminen. Yhdistykseen voi liittyä jokainen, joka on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä siviilit että sotilaat. Tällä tavoin Perinneyhdistys pyrkii luomaan Maanpuolustuskorkeakoululle yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Perinneyhdistyksellä on myös muita tehtäviä. Erilaisten tilaisuuksien pitäminen, Maanpuolustuskorkeakoulun lehden toimittamiseen osallistuminen ja tiedotteiden julkaisu ovat myös osa Perinneyhdistyksen toimintaa.

Perinnehuone

Perinnehuone on Santahaminan saarella, Maanpuolustuskorkeakoulun Ritaritalossa sijaitseva esittelytila. Perinnehuoneessa on tietoa upseerikoulutuksen historiasta aina 1800-luvun alusta nykypäivään. Näyttely on jaettu osiin, joista jokaisessa kerrotaan yksityiskohtaisesti sen aihe-alueen historiasta. Esillä on myös paljon materiaalia ja esineistöä jokaiseen aihe-alueeseen liittyen. Perinnehuone on myös aktiivikäytössä muun muassa luokka- ja kokoushuoneena, jonka seurauksena upseerikoulutuksen perinteet ovat saavuttaneet laajan yleisön.

Perinneyhdistys 20 vuotta -juhlatilaisuus

Perinneyhdistyksen perustamiskirja on allekirjoitettu 2.9.1999. Vuosipäivää juhlistetaan Santahaminassa järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa 20.9.2019. Juhlaesitelmän pitäjänä toimii everstiluutnantti Inka Niskanen. Esitelmän aiheena on yleisesikuntaupseeri tutkinnon suorittaminen ulkomailla.

Lue lisää Perinneyhdistyksen toiminnasta.

Paraatit ja juhlat