Yhteystiedot

Postiosoite

Maanpuolustuskorkeakoulu
Yksikön nimi
PL 7
00861 HELSINKI
Kadettikouluntie 7, Helsinki

Puhelin 0299 800 (vaihde)
Palvelusihteeri Santahaminassa, p. 0299 530118

Sähköposti

kirjaamo.mpkk(at)mil.fi
maanpuolustuskorkeakoulu(at)mil.fi
etunimi.sukunimi(at)mil.fi

Viestintä

Tiedottaja Suvi Manelius, p. 0299 530121
Tiedotussihteeri Helmi Saarela, p. 0299 530 129
Julkaisupäällikkö Aki Aunala, p. 0299 530119

Korkeakoulun johto

Rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki
Vararehtori, eversti Markku Hutka
Tutkimusjohtaja, TkT Hannu H. Kari
Hallintojohtaja, eversti Jukka Parvinen
Yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja, everstiluutnantti Marko Kivelä

Johdon assistentti

p. 0299 530104

Kirjaamo

p. 0299 530109 / 0299 530111
fax: 0299 530110

Opiskeluun liittyvät

Opintoasiainosasto

opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

etunimi.sukunimi(at)mil.fi

fax 0299 530199

Postiosoite:
Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
PL 7
00861 Helsinki

Käyntiosoite:
Kadettikouluntie 7 (Päärakennus)
00860 Helsinki

Johto

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspäällikkö
Everstiluutnantti Timo Vehviläinen
p. 0299 530220

Opiskelijahaku ja valinnat

Sotatieteellisten perustutkintojen (SK, SMVIR) opiskelijahausta ja valinnoista saa lisätietoja Hallinto- ja valintasektorilta.

Valintaupseeri, kapteeni Pertti Kemppainen
p. 0299 530214

Koulutussuunnittelija Marke Hietapakka
p. 0299 530330

Opintopalvelusektori

Sotatieteelliset perustutkinnot

Sotatieteiden kandidaattitutkinto (SK):
Koulutussuunnittelija, KK Sanna Kantola
p. 0299 530219

Sotatieteiden maisteritutkinto (SM):
Koulutussuunnittelija, KM Minna Paasio
p. 0299 530217

Sotatieteelliset jatkotutkinnot

Yleisesikuntaupseeritutkinto (YE)
Koulutussuunnittelija, KM, HTM Satu-Tuulia Vuoksenranta
p. 0299 530222

Sotatieteiden tohtoritutkinto (ST)
Koulutussuunnittelija, KM, HTM Satu-Tuulia Vuoksenranta
p. 0299 530222

Täydennyskoulutussektori

Koulutussuunnittelija, KM Teija Örn
p. 0299 530308


Kielikeskuksen yhteystiedot

Kielikeskuksen johtaja Satu Patronen, p. 0299 530600
Kielipalvelusektori Camilla Andersson, p. 0299 530602
Kielikoulutussektori Laura Murto, p. 0299 530606

JOO-opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulun JOO-opintoneuvoja

JOO-opintojen ja JOOPAS-palvelun yhteyshenkilö Opintoasiainosastolla, OAO: koulutussuunnittelija, KM Mialeena Pärssinen, p. 0299 530215, e-mail mialeena.parssinen(at)mil.fi

Oppilaskunta

p. 0299 530221

e-mail: oppilaskunta(at)mpkko.fi

Lue lisää oppilaskunnan kotisivuilta www.mpkko.fi

Tutkimusalan yhteystiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu
Tutkimusala
PL 7
00861 Helsinki

Tutkimusjohtaja
Professori Hannu H. Kari

Tutkimusjohtajan avustaja
YTM Matti Muhli
p. 0299 530728

fax. 0299 530105

Laitokset

Sotataidon laitos

Laitoksen johtaja everstiluutnantti Riku Suikkanen, p. 0299 530500
Suunnittelija Noora Soikko, p. 0299 530543

Sotatekniikan laitos

Laitoksen johtaja eversti Pertti Immonen, p. 0299 530470
Suunnittelija Armi-Kaarina Kurjenniemi-Nurmi, p. 0299 530483

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Laitoksen johtaja everstiluutnantti Jukka Seppä, p. 0299 530400
Suunnittelija Petra Vänskä-Sippel, p. 0299 530411

Muut yksiköt

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Maanpuoluskorkeakoulu/kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

p. 0299 530177 (Aukioloaikoina)

e-mail: kirjasto.mpkk(at)mil.fi
Kaukopalvelu: e-mail: kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi

Aukioloajat:

Ma-Ti 8.30-16.00

Ke 8.30-18.00

To-Pe 8.30-16.00

Henkilökunnan yhteystietoja

Kirjastonjohtaja Tiina Järvinen
Kirjaston hallinto ja talous
p. 0299 530170
(tiina.l.jarvinen(at)mil.fi)

Kirjastonhoitaja Antti Kalliola
Opetus, viestintä, venäjänkielinen aineisto
p. 0299 530174

Sotamuseon toimisto

Maurinkatu 1 (PL 266), 00170 Helsinki
P. 0299 530241
Fax 0299 530262
sotamuseo(at)mil.fi

Sukellusluvat: sotamuseo(at)mil.fi

Henkilökunnan yhteystietoja

Museonjohtaja Harri Huusko, p. 0299 530240
Tutkija Riitta Blomgren (näyttelyt, lupa-asiat, julkaisut), p. 0299 530251
Suunnittelija Lauri Haavisto (näyttelyt, yksikön johtaja), p. 0299 530245

etunimi.sukunimi(at)mil.fi
sotamuseo(at)mil.fi
kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi

PVKVK

Maanpuolustuskorkeakoulu
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT)
PL 7 (Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

e-mail: fincent@fincent.fi

Maanpuolustuskurssit

Posti:

Maanpuolustuskurssit
PL 266
00171 HELSINKI

Käynti:

Maneesikatu 6, Helsinki

Johto

Johtaja, eversti Mika Kalliomaa, p. 0299 530230
Apulaisjohtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen, p. 0299 530231

Toimisto

Toimistopäällikkö, p. 0299 530232
Kurssisihteerit, p. 0299 530234 ja 0299 530235

Sähköposti: maanpuolustuskurssit(at)mil.fi

Maanpuolustuskurssiyhdistys: www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi