Hyppää sisältöön

Opiskelijatoimintaa

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta (MPKKO) on vuonna 2009 perustettu, kaikkien Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden yhteinen oppilaskunta. Oppilaskuntaan kuuluu noin 800 sotatieteiden kandidaatin, maisterin tai yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavaa jäsentä.

Oppilaskunta edustaa kaikkia Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita, perustutkintoa suorittavista opiskelijoista jatko-opiskelijoihin. Oppilaskuntaan voivat kuulua kaikki Maanpuolustuskorkeakoulun päätoimiset opiskelijat.

Oppilaskunnan valtaa käyttää edustajisto ja hallitus. Hallitus vaihtuu vuosittain ja yhtenä tärkeänä tehtävänä se nimeää opiskelijoiden edustajat Maanpuolustuskorkeakoulun monitoimisiin hallintoelimiin.

Oppilaskunnan tehtävät

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta

  • toimii jäsentensä yhdyssiteenä
  • edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä
  • edistää ja valvoo jäsentensä yhteisiä etuja
  • edustaa jäseniään kotimaassa ja kansainvälisessä toiminnassa
  • osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 2 §:ssä säädetyn kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Kadettitoverikunta ry

Kadettitoverikunta ry on sotatieteiden kandidaattiopiskelijoiden – kadettien – ainejärjestö, joka pyrkii vaalimaan kadettiperinteitä, luomaan yhteishenkeä ja valvomaan jäsenistönsä etuja. Vapaa-aika on sotilasopinnoissa ajoittain kortilla, mutta Kadettitoverikunta ry tekee lujasti töitä, jotta kiireiseen arkeen saataisiin mahdutettua myös se keveämpi puoli. Kadettitoverikunta ry organisoi ja toimeenpanee monenlaista vapaa-ajan toimintaa muun muassa urheilun ja yhteisen hauskanpidon saralla. Erilaisia tapahtumia järjestetään yhteistyössä lukuisten eri ainejärjestöjen kanssa, ja yhteistyömuotoja ja -tahoja pyritään löytämään jatkuvasti lisää.

Erilaisten tapahtumien järjestämisen lisäksi ainejärjestö tuottaa Kalpa-lehteä ja huolehtii Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden nestetasapainosta Kadettikellarilla kurssitasoon tai arvomerkkiin katsomatta.

Sotakorkeakoulun oppilaskunta

Sotakorkeakoulun oppilaskunta (SKKO) on Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssin oppilasupseerien muodostama rekisteröimätön yhdistys. Lisäksi oppilaskunnan jäsenistöön hyväksytään Puolustusvoimien palveluksessa olevat ulkomailla yleisesikuntaupseerin tutkintoaan suorittavat oppilasupseerit.

Oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on yhdistää jäsenensä kiinteään toverilliseen yhteistoimintaan, edistää jäsentensä henkisiä ja fyysisiä pyrkimyksiä sekä ylläpitää yhteyttä Maanpuolustuskorkeakoululla ja muissa oppilaitoksissa toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Tarkoitusta edistetään kannustamalla jäseniä yhteisiin tapahtumiin niin liikunnan, kulttuurin kuin hauskanpidonkin merkeissä. Kaikki oppilaskunnan toiminta on vapaaehtoista ja -muotoista, pyrkimyksenä tarjota jäsenistölle vastapainoa raskaalle opiskelulle.

 
´