Tietojärjestelmät

Opinnoissa hyödynnät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tietojärjestelmiä opiskeluaikanasi. Valtaosa näistä tietojärjestelmistä on käytössäsi myös työelämässä heti valmistumisesi jälkeen. Tietojärjestelmien käytön oppiminen on tärkeä työelämätaito.

Opiskeluusi liittyen tärkeimmät tietojärjestelmät ovat:

Kirjautuminen näihin järjestelmiin ohjeistetaan opintojesi alussa. Apua tietojärjestelmistä saat Maanpuolustuskorkeakoulun tietohallintoalalta, kurssinjohtajaltasi sekä Opintoasiainosaston henkilöstöltä.

Maanpuolustuskorkeakoulun käyttäjähallinnon kuvaus

Maanpuolustuskorkeakoulu on liittynyt Haka-luottamusverkostoon. Haka on Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä. Siihen liittyneiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta pääsevät tarvittaessa kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella muiden yliopistojen ja korkeakoulujen palveluihin.

Maanpuolustuskorkeakoulun käyttäjähallinnon kuvaus