Hyppää sisältöön

”Meidän poikamme mediassa” – Suomalaisen sotilastiedotuksen historiaa käsittelevä tutkimus julkaistaan 9. joulukuuta 2021

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 3.12.2021 13.42
Tiedote
Meidän poikamme mediassa – suomalainen sotilastiedotus ja puolustusvoimien julkisuuskuva itsenäisyyden alusta 2010-luvulle -kirjan kansi

Filosofian tohtori Helena Pilkkeen laatima tutkimus ”Meidän poikamme mediassa – suomalainen sotilastiedotus ja puolustusvoimien julkisuuskuva itsenäisyyden alusta 2010-luvulle” julkaistaan torstaina 9.12.2021. Julkaisutilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti Zoom-palvelussa. Tarkemmat tiedot julkistamistilaisuudesta löytyvät artikkelin lopusta.

Helena Pilkkeen tutkimuksen punaisena lankana kulkee ajatus siitä, millaisen vaikutelman puolustusvoimat on kulloinkin Suomen itsenäisyyden eri vaiheissa halunnut itsestään antaa ja millaiseksi sen julkisuuskuva on samaan aikaan muodostunut.

Helena Pilke kiteyttää suomalaisen sotilastiedotuksen historiallisen kehityksen seuraavasti: ”Puolustusvoimien tiedotus on seurannut erittäin hyvin yhteiskunnan muuta kehitystä. Vahvoina trendeinä näkyvät jatkuvasti kasvanut avoimuus ja vuorovaikutus.” 

Kansien välissä on 257 tekstisivun ja 1017 alaviitteen laajuinen tutkimus, joka sisältää kronologisesti jäsenneltynä ja analyyttisesti kirjoitettuna suomalaista sotilastiedotusta ja puolustusvoimien julkisuuskuvaa koko Suomen itsenäisyyden ajalta.

Pilkkeen mukaan kirjaprojekti sai alkunsa hyvin luontevalla tavalla: ”Olin aikaisemmin tutkinut jatkosodan TK-miesten ja valistusupseerien toimintaa. Tiedotuksen koko kuvan tarkastelu oli luonteva jatko sille, etenkin kun puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuotena 2018 huomasin, että juhlakirjassakaan ei tiedotusta käsitelty erikseen. Projekti oli siis vertaisarviointeineen kolmen vuoden mittainen.”

Sotahistorian apulaisprofessori Mikko Karjalainen Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitokselta toteaa, että Pilkkeen tutkimus on erinomainen esimerkki siitä miten Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen julkaisusarjoissa voidaan julkaista myös koulun ulkopuolisten tutkijoiden korkealaatuisia, vertaisarvioinnin läpikäyneitä tutkimuksia. Karjalaisen mukaan Pilkkeen tutkimus tuo tiiviissä muodossa hyvin paljon uutta tietoa sotilastiedotuksen historiaan liittyen. Näin Suomen puolustusjärjestelmän historiallisiin juuriin saadaan valaistusta pala palalta.

Nyt julkistettavassa tutkimuksessa luodataan tutkimusaihetta yli sadan vuoden mittaisella ajanjaksolla. Matkan varrelle mahtuu monia sotilastiedotuksen onnistumisia ja kommelluksia. Helena Pilke pitää  sotilastiedotuksen suurimpana yksittäisenä edistysaskelena 1900-luvun aikana sitä, että Puolustusvoimat oli ensimmäinen suomalainen julkishallinnon organisaatio, joka perusti tiedotusosaston (vuonna 1934). Yleisradio tuli perässä vuoden viiveellä. Valmiille pohjalle oli hyvä rakentaa tiedotuskomppaniat, jollaisia harvalla maalla toisen maailmansodan aikana oli. 

FT Helena Pilke suhtautuu oman tutkimuksensa antiin kokeneen historiantukijan nöyryydellä:

”Vaikka tätä kirjaa tehdessäni olen katsellut tapahtumia ja ilmiöitä sadan vuoden aikajänteellä, en ole pystynyt kertomaan läheskään kaikkea. Tuleville tutkijoille on siis runsaasti tilaa ja syventymismahdollisuuksia. Toivottavasti joku henkilö, jokin aikakausi tai tapahtumasarja innostaa vaikka historiasta kiinnostunutta opinnäytetyön tekijää.” 

Teos julkaistaan Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen 2. julkaisusarjassa  ja se on sähköisesti vapaasti luettavissa Doria-julkaisuarkistossa 9.12.2021, klo 14 alkaen

Teoksen julkistamistilaisuus 9.12.2021
Julkistamistilaisuus on seurattavissa reaaliaikaisesti Zoomin kautta 9.12.2021 klo. 14:00-15:00, osoitteessa https://mpkk.zoom.us/j/3954938202?pwd=RW1FQjBKUkh4WTdIWGJFTjFvSDduZz09    

Meeting ID: 395 493 8202
Passcode: 542683

Tilaisuuden ohjelma:
- Julkistamistilaisuuden avaus, Sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa
- Julkistamispuhe, filosofian tohtori Helena Pilke
- Teoksen tekijän haastattelu, FT Helena Pilke, haastattelijana apulaisprofessori Mikko Karjalainen
- Kommenttipuheenvuoro, sotahistorian professori Petteri Jouko

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta verkon välityksellä!