Hyppää sisältöön

”Olkaa armollisempia itsellenne, te osaatte kyllä” — Esiupseerikurssi 72 päättyy huomenna

Maanpuolustuskorkeakoulu
23.6.2021 16.15
Tiedote

Esiupseerikurssi 72:n valmistumista juhlittiin kaksipäiväisesti 22-23.6.2021. Juhlallisuudet alkoivat tiistaina seppeleenlaskulla marsalkka Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla. Tänään järjestetyssä päätösjuhlassa palkittiin kurssilla ansioituneita ja muisteltiin mennyttä taivalta.

Esiupseerikurssi 72:lta valmistui 88 upseeria eri puolustushaaralinjoilta sekä rajavartiolinjalta, jotka komentajina, esikuntapäälliköinä tai komentajan apulaisina tulevat toimimaan työtehtävissä esikunnissa. Esiupseerikurssi on puolen vuoden mittainen sodan ajan tehtävien valmiuksia antava kurssi.

Päätösjuhlaa vietettiin tänään Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa jo toistamiseen koronavirustilanteen vaatimin poikkeusjärjestelyin. Päätösjuhla toteutettiin turvavälein hajautetusti kolmessa erillisessä tilassa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio, muistutti tervehdyspuheenvuorossaan esiupseerikurssin historiasta, sen tavoitteista ja vastuusta. 
- Sodan ajan valmiuksiin tähtäävän esiupseerikurssin jälkeen on tärkeää, että muun koulutuksen kautta varmistetaan rauhan ajan tehtävien kannalta riittävä osaaminen. Tätä varten on puolustusvoimissa laaja täydennyskoulutuksen kokonaisuus, joka jakautuu puolustushaarojen ja toimialojen täydennyskoulutukseen. Kuten totesin teille eilen aamulla pitämälläni oppitunnilla: Vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä on teillä jokaisella itsellään. Ura- ja jatkokoulutuksen suunnittelun yhtenä työvälineenä on esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu, jossa oma halu täydennyskoulutuksesta on syytä tuoda esille. Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos työnantajina tietenkin lopulta ratkaisevat, miten uranne rakentuu ja mitä kouluttautumista se edellyttää. Vaikka näin onkin, teidän valmistuneiden kannattaa olla oma-aloitteisia ja tehdä suunnittelua tulevaisuuttanne varten, Kallio kannusti valmistuvia upseereja.

Päätösjuhlassa kutsuvieraana ollut kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä toi Puolustusvoimien tervehdyksen valmistuneille opiskelijoille. Kurssin opiskelijoiden puheenvuoron piti kurssin vanhin, kapteeni Pertti Kemppainen. Hän pohti puheessaan kurssin tärkeintä antia: niin opinnoista kuin kurssitovereilta saatuja ammatillisia sekä elämänoppeja.

Kurssin vanhin, kapteeni Pertti Kemppainen

- Olen oppinut kurssilla jotain kriittisyydestä. Liika kriittisyys voi olla jopa este uuden oppimiselle. Luulen, että en ole asian kanssa yksin, koska kriittisyys on jollain tavalla meihin upseereihin varhaisessa vaiheessa istutettu asenne. Ilahduin kurssin aikana opettajien suunnasta kuullusta toteamuksesta: ”Olkaa armollisempia itsellenne, te osaatte kyllä.” Sitä soisi kuulevan opetuksessa sekä työelämässä enemmänkin. Useamman ajatellessa edellä kuvatulla tavalla, saattaisi se olla avain myös työssäjaksamiseen. Haluan ainakin itse uskoa, että tähän päivään mennessä saamamme koulutuksen ja kokemuksen myötä meillä on mahdollisuus myös vaikuttaa näihin asioihin, Kemppainen sanoi.

Koronatilanne vaikutti esiupseerikurssin järjestelyihin jo toistamiseen. Eri puolelle kampusta ja etäyhteyksien päähän hajautettu kurssi on viimein päässyt viettämään viimeistä viikkoa koko kurssin kesken. Kemppainen korostikin puheessaan kurssitovereiden merkitystä osaamisen kerryttämisessä:

- Uskallan väittää kokemukseni ja usealta kurssilaiselta kuulemani perusteella, että kurssin parasta antia oli juurikin aiemmin mainittu: oppi kurssitoverilta. Jokainen paikalla oleva on varmasti yhtä mieltä siitä, -kun nyt katsotte ympärillenne-, että näiden seinien sisäpuolella on valtava määrä jalostunutta osaamista ja ammattitaitoa. Tuo osaaminen löytyy nimenomaan ihmisistä, ei kirjoista tai oppaista. Mikäli joku asia tällä tai aiemmilla kursseilla on jäänyt oppimatta, niin olen aivan varma, että vastaus on jollakin teistä kurssitovereista, Kemppainen summasi.