Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

104. kadettikurssi ja 87. merikadettikurssi valmistuivat

28.8.2020 14.52

104. kadettikurssin ja 87. merikadettikurssin opiskelijat valmistuivat sotatieteiden kandidaateiksi tänään perjantaina 28. elokuuta 2020. Tänä vuonna kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuus sekä päätösjuhla pidettiin poikkeuksellisesti Santahaminassa.

104. kadettikurssilta ja 87. merikadettikurssilta valmistuvat kadetit päättivät sotatieteiden kandidaatin opintonsa, ylennettiin luutnantin arvoon ja nimitettiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin perjantaina 28. elokuuta 2020. Luutnanteiksi ylennettyjä upseereita oli yhteensä 150.

Tänä vuonna kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuus pidettiin koronaviruksen takia poikkeuksellisesti kokonaan Santahaminassa, ja tilaisuuden taltiointi löytyy kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavalta osoitteesta: https://youtube.com/maanpuolustuskorkeakoulu.

Päivä alkoi Maanpuolustuskorkeakoulun päärakennuksen edestä, missä tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi kadetit luutnanteiksi ja nimitti heidät määräaikaisiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen virkoihin.


Tasavallan presidentti onnitteli valmistuneita ja kehotti heitä kehittämään aktiivisesti osaamistaan ja edistämään tulevissa työtehtävissään erityisesti alaistensa hyvinvointia.

– Erityisesti tällaisena aikana esimiehen vastuu alaistensa hyvinvoinnista korostuu. Johtajina teiltä odotetaan hyvää huolenpitoa alaisistanne – niin osaamisesta ja oppimisesta kuin terveydestä ja hyvinvoinnistakin. Varusmiesten ja reserviläisten kouluttajina ja johtajina teillä on keskeinen merkitys joukkojemme osaamisessa ja kyvyssä toimia kaikissa tilanteissa. Te kyllä paikkanne täytätte, presidentti totesi.

Valmistujaisten päätösjuhla pidettiin niin ikään Santahaminassa. Tilaisuudessa jaettiin vasta ylennettyjen luutnanttien todistukset, palkittiin ansioituneita opiskelijoita sekä nautittiin puheista ja Kadettikuoron musiikkiesityksistä. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio, onnitteli luutnantteja tervehdyspuheessaan ja muistutti, että luutnanttien toiminnalla on suuri vaikutus koko yhteiskunnan maanpuolustustahtoon.


– Maanpuolustuskorkeakoulun yksi tehtävä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jonka keskeisin ilmenemismuoto olette te, juuri valmistuneet upseerit. Vaikutamme yhteiskuntaan kouluttamalla ammattitaitoisia, asenteeltaan ja osaamiseltaan korkeatasoisia upseereita. Teillä on suuri rooli muun muassa siinä, miten asevelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässämme varusmiehet, reserviläiset ja koko suomalainen yhteiskunta kokee maanpuolustamisen ja puolustusvoimat sen toteuttajana.

Lisäksi Kallio muistutti, etteivät oppiminen ja osaamisen kehittäminen suinkaan lopu valmistumisen jälkeen.

− Teillä on hyvät valmiudet ensimmäisiin tehtäviin, mutta muuttuvassa maailmassa upseerin ammatti vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uuden oppimista. Olkaa rohkeita ja tarttukaa haasteisiin.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen, evästi puolestaan omassa tervehdyksessään luutnantteja tulevaan.


– Oikea asenne ja ammattitaito ovat ratkaisevia työnne kannalta. Asettakaa joukkonne etu ensisijalle. Vaatikaa itseltänne enemmän kuin alaisiltanne. Keskittykää siihen tehtävään, joka teille on kulloinkin suotu, ja kehittäkää kykyjänne toimia parhaanne mukaan kyseisessä tehtävässä.

Kurssinsa priimuksena palkittu luutnantti Victor Thomander kiitti omassa puheessaan kurssitovereitaan poikkeuksellisesta yhteishengestä ja toisten tsemppaamisesta haastavissakin tilanteissa. Lisäksi hän nosti esiin kansainvälisen yhteistyön ja monipuolisen kielitaidon merkityksen nykypäivän upseerin uralla.


– Suurin osa meistä tulee työssään olemaan tekemisissä ulkomaisten kollegojemme kanssa, ja tämä todennäköisesti tapahtuu nopeammin kuin voisi olettaa. Nelson Mandelan sanoin, jos puhut ihmiselle kielellä, jota tämä ymmärtää, sanoma menee hänen päähänsä. Mutta jos puhut hänelle hänen omalla kielellään, se menee hänen sydämeensä. Haluan siksi haastaa teidät kaikki opiskelemaan englannin lisäksi myös jotain toista vierasta kieltä.

Upseerikoulutuksella on Suomessa pitkät perinteet, sillä upseereita alettiin kouluttaa Ruotsin kuninkaan tarpeisiin jo yli 240 vuotta sitten. Itsenäisen Suomen ensimmäinen kadettikurssi aloitti opintonsa Arkadianmäellä marsalkka Mannerheimin perustaman työryhmän johdolla itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen vuonna 1919. Kadettikoulu siirtyi nykyisiin tiloihinsa Santahaminaan vuonna 1941 ja on nykyisin osa Maanpuolustuskorkeakoulua.