Hyppää sisältöön

Ilmasotakoulu mukaan puolustusvoimien yhteismajoituskokeiluun

Ilmasotakoulu
16.11.2020 17.35
Tiedote
Ilmasotakoulun varusmiehiä tuvassaan petaamassa sänkyjään.
Vuoden 2020 alussa Ilmasotakoulun varusmiehet voivat majoittua yhteistupiin

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona aloittaa vuoden vaihteen jälkeen varusmiesten yhteismajoituskokeilun. Kokeilu toteutetaan Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan saapumiserän 2/20 johtajilla sekä 1/21 palvelukseen astuvilla.

Majoittuminen yhteistupiin on varusmiehille vapaaehtoista. Kokeilun aikana yhteismajoitukseen suostuneita miehiä ja naisia sijoitetaan yhteisiin majoitustiloihin sukupuolesta riippumatta.

-    Yhteistupa edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta, painottaa Koulutuspataljoonan komentaja everstiluutnantti Jukka Tirkkonen. Varusmiehillä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa.

Mikäli kokeilu vaikuttaa onnistuneelta, aloituksen jälkeen suunnitelmissa on jatkaa sitä myös heinäkuun saapumiserällä vuoden 2021 loppuun saakka. 

Yhteistupiin saman verran miehiä ja naisia

Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla. Sosiaalitilat, kuten peseytymis- ja saniteettitilat, ovat miehille ja naisille edelleen erilliset. 

-    Yhteismajoituksesta on saatu pilottijoukko-osastoissa varusmiehiltä erittäin hyvää palautetta, toteaa everstiluutnantti Tirkkonen. Lisäksi se mahdollistaa tilojen entistä tehokkaamman ja joustavamman käytön. 

Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia. Mikäli sukupuolijakauma muuttuu tästä merkittävästi, majoitusjärjestelyt puretaan varusmiesten niin halutessa. Jokaisessa yhteistuvassa pitää kuitenkin olla vähintään kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä.

Yhteismajoituskokeilu aloitettiin kuluvan vuoden alussa kolmessa Maavoimien joukko-osastossa. Kokeilun tavoitteena on selvittää yhteismajoituksen vaikutuksia varusmiesten toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön. 


Lisätietoja:
Ilmasotakoulun viestintä
Laura Kaipainen
[email protected]
p. 0299 800 (puolustusvoimien vaihde)
 

Joukko-osasto Keski-Suomen aluetoimisto Tikkakoski, Jyväskylä