Hyppää sisältöön

Kainuun prikaatissa kehitetään asevelvollisten palautejärjestelmää

Kainuun prikaati
29.3.2021 14.04
Kuvakaappaus pvmoodle-aloitussivunäkymästä matkapuhelimen näytöltä.

Puolustusvoimissa kehitetään Pääesikunnan johdolla asevelvollisten koulutuksen palautejärjestelmää. Maavoimista kevään aikana toteutettavassa kokeilussa on mukana Kainuun prikaati.

Nykyisin asepalveluksen lopussa toteutetaan loppukysely, jonka perusteella tehdään johtopäätöksiä varusmiespalveluksen, palvelusolosuhteiden ja varusmiesten koulutuksen kehittämiseksi. Nyt kokeiltavassa mallissa palautetta kerätään asevelvolliselta useammin ja palautteen antaminen on hänelle entistä helpompaa.

Kokeiltavassa mallissa varusmiehet antavat harjoitepalauteen yksittäisistä harjoitteista ja he vastaavat lyhyeen kurssikyselyyn kurssiviikon päätteeksi. Varusmiehet antavat palautteen käyttämässään verkko-oppimisympäristö PVMoodlessa ja vastaamiseen kuluu aikaa vain muutama minuutti.

Jaksokyselyt toteutetaan kokeilussa jokaisen neljän 6-viikkoisen koulutusjakson päätteeksi. Saadun palautteen perusteella pystytään vaikuttamaan koulutuksen järjestelyihin, palvelusolosuhteisiin ja mahdollisiin palvelusta haittaaviin tekijöihin jo heti seuraavan koulutusjakson aikana.

Palautejärjestelmää kokeillaan kuluvan kevään aikana ja sen käyttöön ottoon liittyvät päätökset tehdään tulevana syksynä. Uudistettu palaute- ja arviointijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön koko Puolustusvoimissa vuoden 2022 alussa.

Tässä vaiheessa jo on nähtävissä, että palautejärjestelmä toimii hyvin. Yksittäisiä kohteita, tiedonkeruuta ja kerätyn tiedon hyödyntämismahdollisuuksia kehitetään edelleen.

Kokeilussa saatujen havaintojen perusteella järjestelmä on käyttökelpoinen perusyksiköissä ja joukko-osastoissa: se on helppokäyttöinen ja parantaa varusmiesten vaikuttamismahdollisuuksia palveluksen ja koulutuksen kehittämiseen.