Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Verkko- ja simulaatio-oppimisympäristöt varusmieskoulutuksen arjessa

Jääkäriprikaati
4.1.2021 14.57
Uutinen
Kouluttaja esittelee autossa Kaksipuoleisen taistelun simulointijärjestelmää.

Verkko- ja simulaatiokoulutusympäristöjä hyödynnetään varusmiesten koulutuksessa koko varusmiespalveluksen ajan. Ensi kosketus Puolustusvoimien verkkopalveluihin alkaa jo kutsuntakirjeestä. Kirjeen liitteenä on kysely, jossa kerätään varusmiespalveluksessa tarvittavia tietoja. Nämä tiedot liittyvät esimerkiksi päivärahan maksamiseen ja tulevan varusmiehen mahdollisiin palveluksen aikaisiin tehtäviin. 

Puolustusvoimat on nykyaikaistamassa varusmiespalvelusta verkko- ja simulaatio-oppimisympäristöjen avulla. Puolustusvoimien Koulutus 2020 kehitysprojekti on tuottanut, useiden kokeilujen ja pilottien jälkeen, tehokkaita järjestelmiä ja sovelluksia, joita osittain jo käytetään tai tullaan käyttämään varusmieskoulutuksen apuvälineinä ja varusmiesten hallinnollisten palveluiden ylläpitämisessä palveluksen aikana.

Kyselyiden mukaan varusmiehet ovat kokeneet muutoksen mielekkäänä ja nykyaikaisena. Jääkäriprikaatin henkilökunta on ottanut mielenkiinnolla ja innolla uudet koulutusvälineet vastaan ja osa varusmiehistä onkin päässyt jo uusimpiin simulaattoriavusteisiin koulutuksiin mukaan. Vuoden 2020 lopulla valmistauduimme siihen, että 4.1.2021 palveluksen aloittavilla varusmiehillä ovat kaikki verkko- ja simulaatio-oppimisympäristöt palveluksen ja koulutuksen tukena. 

Puolustusvoimien koulutusympäristö PVMoodle

Varusmiespalveluksen alkaessa ensimmäinen tietojärjestelmä, jota varusmies käyttää on PVMoodle. Tämä on internetissä toimiva Puolustusvoimien koulutusympäristö. Järjestelmän pohjana on käytetty maailmalla tunnettua Moodle alustaa, tätä alustaa käytetään Suomessa lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. PVMoodle järjestelmään alokas saa tunnukset ensimmäisinä päivinä ja sen jälkeen täytetään lisää kyselyitä yksikön tarpeeseen ja puolustusvoimallisia kyselyitä, joilla voidaan seurata alokkaiden tuntemuksia palveluksesta.

Yksikön vääpeli pitää ensimmäisillä oppitunneilla koulutuksen PVMoodlen käytöstä. Jääkäriprikaatissa on käytössä jokaisella yksiköllä oma yksikkösivusto. Yksikkö sivustolla varusmies voi anoa lomansa sähköisesti, ilmoittautua lomakuljetuksiin, tarkastella yksikkönsä viikko-ohjelmia ja läpivientiä ja muuta hallinnollista palvelukseen liittyvää asiaa, jonka varusmies kokee itsellensä tärkeäksi. Tätä järjestelmää varusmies käyttää koko palveluksensa ajan.

PVMoodlen yksikkösivun näkymä.

Alokasjaksolla opetellaan käyttämään siis oman yksikön sivustoa ja joukko-osaston pääsivustoa. Joukko-osaston sivustolla kerrotaan kaikkia varusmiehiä koskevia palvelukseen liittyviä yleisiä asioita. Nykypäivän varusmies on tottunut sähköisten järjestelmien käyttäjä ja yleensä aika nopeasti omaksuu PVMoodlen käyttötavan ja tarkoituksen. Olemme myös huomanneet, että informaation tuottaminen sähköiseen järjestelmään vähentää turhaa liikehdintää ja epätietoisuutta yksikön sisällä. Varusmiehet kokevat, että saavat usein tarpeellisen informaation suoraan PVMoodlesta. Alokasjaksolla päästään myös tutustumaan useisiin simulaattorijärjestelmiin. 
Yksikköpädien avulla päästään Koulutus 2020 mukaisten PVMoodle kurssien mikroelokuvien ja harjoitekorttien maailmaan. Koulutusmenetelmänä käytettävä käänteinen luokkahuone menetelmä tarkoittaa materiaalin antamista koulutusaiheesta ennen koulutusta, jotta koulutettava voisi tutustua tulevaan aiheeseen ennen kouluttajajohtoisen opettamisen alkamista. Tämä toteutetaan esimerkiksi aamulla johtajien johtamana katsomalla mikroelokuva koulutettavasta aiheesta.
Varusmiespalvelus muodostuu PVMoodlen sisältä löytyvistä kurssikokonaisuuksista, jotka sisältävät useita eri tyyppisiä harjoituksia, joiden sisältöä kouluttaja käyttää kouluttamiseen. Varusmies pääsee tutustumaan kursseihin, lukemaan sähköistä viikko-ohjelmaa ja saa avattua linkit ja harjoitekortit omalla älypuhelimellaan. 

Alokasjakson ensimmäiset kosketukset simulaattorijärjestelmiin tulevat ammuntojen muodossa. Sisäampumasimulaattori (SAS) on 6 henkilölle tarkoitettu rynnäkkökivääri, pistooli ja kertasinkoaseiden ampumaharjoittelutila. Sisäampumasimulaattorit ovat tulleet vuoden 2020 kesäkuussa Sodankylään ja joulukuussa Rovaniemelle. Ensimmäisiä kokeiluja ammunnoista on jo olemassa ja vuonna 2021 sisäampumasimulaattori tulee jokaiselle alokkaalle osaksi koulutusta.  Simulaattorissa ammutaan ensimmäiset rynnäkkökivääriammunnat. Ammunnoissa järjestelmä pystyy kertomaan tietenkin osumat, mutta myös aseen kallistuskulman, jälkipidon ja paljon muuta informaatiota, jolla saadaan koulutettavalle palautetta ammunnan kulusta. Sisäampumasimulaattoriradoilla voidaan myös ampua haastavampia ammuntoja kuten kääntyviä tauluja, taisteluammuntoja ja usean eri aseen yhdistelmäammuntoja. 

Varusmiehiä virtuaalikoulutusluokassa.

Virtuaalikoulutusympäristö

Alokasjaksolla yhtenä koulutusaiheena on virtuaalikoulutusympäristö (VKY). Virtuaalikoulutusympäristö on luokka, jossa on noin 40–50 tietokonetta. Näitä luokkia on kaksi. Toinen Rovaniemen varuskunnassa ja toinen Sodankylän varuskunnassa. Virtuaalikoulutusympäristö sopii parhaiten ryhmästä komppaniaan tason harjoitteluun. Alokasjaksolla käydään noin kahden tunnin mittainen peruskoulutus, jossa harjoitellaan liikkumaan hahmolla ja tutustutaan välineisiin, joita Virtual battle space pelistä löytyy. Sovelluksena on Virtual battle space 3, joka on kaupallisen peliyhtiön luoma ohjelma Puolustusvoimien käyttöön. 

Kaksipuoleisen taistelun simulointijärjestelmään KASI

Siirryttäessä koulutushaarajaksolle tutustutaan Kaksipuoleisen taistelun simulointijärjestelmään (KASI). KASI koostuu useasta erilaisesta materiaalista, mutta ensimmäisissä harjoituksissa käytetään KASI järjestelmän liiviä ja lähetintä, sekä opetellaan perusasiat niiden käytöstä. Kaksipuoleisen taistelun simulointijärjestelmä opettaa käyttäjänsä käyttämään maastoa oikein taistelutilanteissa ja antaa uskoa myös oman toiminnan onnistumiseen harjoituksen jälkeen nähtävässä palautteessa. KASI materiaalia käytetään usein ryhmän- joukkueen päivittäisessä harjoittelussa ja komppanian taisteluihin sotilaallisissa harjoituksissa.

Varusmiehiä siirtymässä kuljetukseen taistelujen jälkeen.

Kun miehistökurssit alkavat koulutushaarajaksolla ja erikoiskoulutusjaksolla, jatketaan koulutusta simulaattoriavusteisesti PVMoodlesta löytyvien varusmiesten koulutuspolkujen mukaisesti. Sisäampumasimulaattoriammuntoja panssarintorjuntamiehille, pistooliammuntaa sotilaspoliiseille ja erilaisia taisteluammuntoja jääkäreille. 

Virtuaalikoulutusympäristössä johdetaan koulutuksia mm. tulenjohtomiehille ja tiedustelijoille. Virtuaalikoulutusympäristö myös mahdollistaa kovapanosammuntojen harjoittelun karttapaikan mukaisella paikalla virtuaalisesti. KASI järjestelmä on käytössä päivittäisessä koulutuksessa, mutta myös jokaisessa taisteluharjoituksessa ja palautetta annetaan aina suoritettujen tilanteiden jälkeen kouluttajan johdolla. 

Näiden lisäksi Jääkäriprikaatista löytyy mm. ilmatorjuntasimulaattoreita, ohjussimulaattoreita ja Steel beast tietokoneohjelma, jossa voi itse virtuaalisesta vaunun ohjaamosta tuhota vaunuja niin pimeällä kuin valoisallakin. Olemme myös saaneet kokeiluun Leopard taisteluvaunun moottorin irrotus simulaattorin. Simulaattoreita on siis joka lähtöön, ja jokaisen aselajin koulutukseen löytyy sopiva simulaattori, jolla koulutusta saadaan todentuntuisemmaksi ja suorituksia voidaan tehdä useita lyhyessäkin ajassa.

Panssarivaunu

Johtajakoulutuksen saavat aloittavat johtajakoulutuksen jälkeen ennen alokkaiden saapumista perehtymisen järjestelmiin, jotta voivat tarvittaessa toimia apukouluttajina ja koulutuksen vetäjinä. Tämän lisäksi johtajat oppivat käyttämään ja valmistelemaan simulaatioavusteisia koulutuksia kouluttajansa johdolla toimiessaan varusmiesjohtajan tehtävässä alokas-ja koulutushaarajaksolla. Näin verkko- ja simulaatiokoulutusympäristön hyödyntäminen jatkuu aina palveluksen alusta varusmiehen kotiutumiseen saakka. 

Järjestelmämestari, vääpeli Asta Uusitalo