Hyppää sisältöön

Inhimillinen turvallisuus keskiössä Naton koulutusalojen vuosikokouksessa

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
Julkaisuajankohta 22.6.2023 13.10
Tiedote

Viime viikko oli tapahtumarikas Santahaminassa. Naton koulutusalojen toinen yhteinen vuosikokous järjestettiin onnistuneesti Helsingissä, yhteistyössä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen Fincentin ja Naton siviili-sotilasyhteistyön osaamiskeskus CCOE:n välillä. Kokous keräsi ennätyssuuren osallistujamäärän; yli 80 osallistujaa kokoontui yhteen tarkastelemaan ja arvioimaan Naton koulutusratkaisuja. Konferenssi on loistava esimerkki vahvasta yhteistyöstä koulutusalojen välillä, tarjoten hyötyjä molemmille osapuolille.

Tapahtuman avasi Naton Ukrainan-edustustosta Anastasiia Piddubna, joka korosti puheessaan Naton ja Ukrainan välisen yhteistyön merkitystä. Konferenssin toisena päivänä keskiössä oli esitellä molempien koulutusalojen yhteensovittamissuunnitelmat suhteessa Naton vaatimuksiin, ja kehittää niitä yhdessä paikalla olevan yleisön kanssa. Konferenssin viimeinen päivä piti sisällään keskusteluja inhimillisestä turvallisuudesta ja siviili-sotilasyhteistyön kokemuksista Ukrainan sodassa. Tapahtuman päättivät Fincentin johtaja, everstiluutnantti Niclas von Bonsdorffin ja CCOE:n johtaja, eversti Andreas Eckelin puheenvuorot.

Koulutusalojen yhtenäistäminen herätti keskustelua

Aktiivinen keskustelu asiantuntijoiden ja osallistujien välillä oli antoisaa läpi konferenssin ja osapuolet olivat tyytyväisiä saavutettuihin lopputulemiin. Osallistujia puhutti Fincentin ja CCOE:n toimintatapojen yhtenäistäminen. Tämä prosessi edistäisi keskusten yhteistyöskentelyn tehokkuutta. Naton SHAPE J9:ää edustava prikaatikenraali Editson Zarka näkee asiasta käydyn keskustelun tärkeänä. 

”Konferenssi tarjosi osallistujille erinomaisen mahdollisuuden pohtia yhdessä ratkaisuja toimintatapojen yhtenäistämiseen kohdistettujen vaatimusten täyttämiseen. Käyty keskustelu tekee myös prosessin onnistuneen toteutumisen tulevaisuudessa realistisemmaksi. Yhtenäistäminen on tärkeää, sillä meillä jo olemassa olevan osaamisen ja ammattitaidon hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti on tärkein asia meille (SHAPE:ssa).”

Yleisesti Zarka on tyytyväinen tapahtumaan ja yhteistyöhön Fincentin kanssa. ”Olemme työskennelleet Fincentin kanssa jo pitkään, mutta olen erityisen iloinen vierailusta täällä nyt, kun Suomi on virallisesti Naton jäsen.” 

Inhimillinen turvallisuus korostuu tulevaisuudessa

Konferenssin pääteemaksi nousi inhimillinen turvallisuus ja sen rooli osana kokonaisvaltaista rauhanturvaamista. Inhimillisen turvallisuuden varmistaminen muuttuvissa ympäristöissä on yksi molempien koulutusalojen tavoitteista. Tämä nousee esiin myös Naton uudessa strategisessa konseptissa. Inhimillinen turvallisuus on yksi Fincentin johtaman koulutusalan osa-alueista ja korostaa Fincentin merkitystä Naton koulutusratkaisujen kehittäjänä.

Kokous oli merkittävä näyttämö Fincentille sekä juuri Nato-jäsenyysprosessinsa valmiiksi saaneelle Suomelle. Fincent on ollut mukana Naton koulutuksen kehittämisessä jo useita vuosia, ja tuore Nato-jäsenyys vahvistaa Fincentin roolia laadukkaan koulutuksen tarjoajana entisestään. Fincentillä on jatkossakin tarjota erityisasiantuntemusta Naton jäsenmaiden ja kumppanien tarpeisiin, omalla kehittyvällä erikoisalallaan. 
 

´