Hyppää sisältöön

Diplomityö-seminaarissa esiteltiin uusia tutkimustuloksia

Maanpuolustuskorkeakoulu
4.11.2019 10.02
Tiedote

Diplomityö-seminaarissa esiteltiin yhdeksän erinomaisen arvosanan saanutta yleisesikuntaupseerikurssilaisten diplomityötä. Valmistumisen partaalla olevat opiskelijat esittelivät diplomityönsä työn ohjaajille ja kanssaopiskelijoille.

Komentajakapteeni Matti Sirkkola laati diplomityönsä aiheesta EU:n ja Naton suhde: Nykytila ja kehitysnäkymät Euroopan kollektiivisessa puolustuksessa Sotataidon laitokselle. Diplomityössä kerrottiin Naton ja EU:n asemasta Euroopan puolustusyhteistyössä, ja siitä millaiselta kollektiivisen puolustuksen tulevaisuus näyttää.

Komentajakapteeni Matti Sirkkola

Aihe valikoitui jo ennen kurssia

Ennen kurssia, kun diplomityön aiheista keskusteltiin, Sirkkola löysi itselleen mielekkään aiheen. Aihe kiinnosti häntä jo ennestään ja tämän takia oli helppoa aloittaa työstämään diplomityötä.

Sirkkolan työssä käsitellään EU:n ja Naton suhdetta toisiinsa ja Euroopan puolustusyhteistyöhön. Euroopan unionin puolustusyhteistyö on tiivistymässä ja Naton tulevaisuus näyttää joiltakin osin haastavalta.

Sirkkola kertoi huomanneensa Euroopan puolustusyhteistyössä jatkuvan teeman. Puolustusyhteistyötä tehdään entistä enemmän kansallisvaltioiden sekä samanmielisten valtioryhmien välillä eikä perinteisten instituutioiden piirissä kyetä mukautumaan turvallisuusympäristön muutoksiin riittävän nopeasti.

– Puolustusyhteistyö siroutuu multilateraalista minilateraaliin suuntaan kertoi Sirkkola.

Diplomityössä esitellään kolme erilaista tulevaisuusskenaariota Euroopan puolustusyhteistyölle. Vaihtoehtoiset tulevaisuudennäkymät vaihtelevat instituutioiden hajoamisesta niiden toimintojen optimaaliseen täydentämiseen asti.

– Euroopan puolustusyhteistyön vallitsevaa tilaa ei pyritä järisyttämään sisältä päin, vaan pakottava tarve tulee Euroopan ulkopuolelta, havainnoi Sirkkola.

 Sotilaita auditoriossa

Perhe ja ohjaajat voimavaroina

Perhe-elämä ja vaativa kurssi ovat hankala yhtälö upseerille etenkin ajankäytön osalta. Sirkkola kertoo perheen olleen kuitenkin tärkeänä tukena ja apuna koko kurssin ajan.

– Diplomityö oli loppujen lopuksi koko perheen prosessi. Sain paljon tukea perheeltäni ja läheisiltäni. Kurssikaverit auttoivat myös paljon, seminaarien opponoinnit olivat erittäin hyödyllisiä työn kehittelyssä.

Kiitosta saivat myös diplomityön ohjaajat, strategian apulaisprofessori Tommi Koivula ja strategian pääopettaja, komentaja Jaakko Jäntti.

– Ohjaajien kanssa käydyistä keskusteluista opin paljon ja inspiroiduin entistä enemmän tutkimustyön tekemisestä, Sirkkola kertoi.

Tutkimustyötä Sirkkola aikoo jatkaa ja kertoo suunnitelleensa mahdollista väitöskirjaa.

– Mielelläni jatkaisin tutkimuksen tekemistä, jos se tulevaisuudessa olisi mahdollista, Sirkkola summasi.

Komentajakapteeni Sirkkolan diplomityö palkittiin Suomalaisen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiön stipendillä parhaana tutkimusalan diplomityönä.

Sirkkolan ja muiden yleisesikuntaupseerikurssin 59. opiskelijoiden julkiset diplomityöt ovat luettavissa täältä.