Hyppää sisältöön

Erityistehtäviin MPKK:lle: varusmiestutkimusavustaja Juho Äijälä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 6.7.2021 13.30

Puolustusvoimien erityistehtävähaku on nyt käynnissä ja jatkuu 25.7. asti. Haussa on useita mielenkiintoisia tehtäviä, jotka tarjoavat mahdollisuuden erilaiseen varusmiespalvelukseen. Erityistehtävät antavat myös käytännön työkokemusta kyseisistä aloista kiinnostuneille.

Maanpuolustuskorkeakoulu hakee varusmiehiä toimittajan, kuvaajan, graafikon, ICT-tukihenkilön ja tutkimusavustajan tehtäviin. Näistä tehtävistä lisätietoja löytyy MPKK:n Instagram-sivuilta sekä intti.fi/erityistehtavat -nettisivuilta. 

Haastattelimme 1/21-saapumiserässä varusmiespalveluksen aloittanutta Juho Äijälää, joka palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella (JOSPEL) tutkimusavustajana. Hän kertoo hakeutuneensa tehtäviin kaverin suosituksesta. 

– Olen opiskellut ulkomailla ja aloitin siksi varusmiespalveluksen vasta 27-vuotiaana. Minulla on maisterin tutkinto kognitiivisesta neurotieteestä ja olen tehnyt töitä tutkimuksen parissa myös siviilissä. 

Haku tapahtui kahdessa vaiheessa. Äijälä täytti hakemuksen sähköisesti netissä alokaskaudella ja sai kutsun puhelinhaastatteluun. Paikan saatuaan hän siirtyi Maanpuolustuskorkeakoululle P-kauden jälkeen. 

Itse tehtävät ovat olleet Äijälälle mieleen. Hän kertoo tutkimuksen olevan painopisteiltään jossain määrin erilaista kuin se, missä hän on aikaisemmin ollut mukana, vaikka perusperiaatteet ovat samanlaiset. 

– Täällä tutkimus on kenties hieman abstraktimpaa ja käsittelee laajempia kokonaisuuksia. Parasta on, että olen itse saanut vaikuttaa siihen, miten lähestyn tutkimuskysymyksiä. Kun aloitin, minulle annettiin aineisto ja sanottiin, että kirjoita tästä artikkeli. Pidin siitä todella paljon. 

Äijälä on ollut mukana muun muassa #Agents-tutkimushankkeessa, joka käsittelee nuorten somekäyttäytymistä ja sosiaalisen median turvallisuusuhkia. Hanke on kolmen yliopiston, MPKK:n ja Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, yhteinen. MPKK:n osalta aihetta on tutkittu kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. 

– Sain itse valita mallin, jonka avulla analysoimme sosiaalisen median uhkia eri näkökulmista ja eri teemoja aiheen sisällä. 

Lisäksi Äijälä pääsee pitämään esitelmän aiheesta kansainvälisessä European Research Group on Military and Society -konferenssissa heinäkuussa. 

– On hienoa saada kansainvälistä esiintymiskokemusta varusmiespalveluksessa. 
Kaiken kaikkiaan Äijälä on erittäin tyytyväinen valintaansa hakea tutkimusavustajaksi. 

– Se kertoo jo paljon, että teen samoja hommia myös siviilissä. Saan palvelusajastani myös työtodistuksen tutkimusavustajan tehtävistä, josta on hyötyä tulevaisuuden työnhaussa. Voin suositella tätä tehtävää kaikille, joilla on joko entuudestaan kokemusta tutkimustyöstä tai kiinnostusta alaa kohtaan.

MPKK:lle haetaan yhteensä kolmea varusmiestutkimusavustajaa, kahta JOSPEL:lle ja yhtä Sotatekniikan laitokselle. Mikäli olet kiinnostunut tutkimuksen teosta, tehnyt jo aiemmin töitä tutkimuksen parissa tai opiskelet sopivalla alalla, laita hakemus intti.fi -sivuilla!