Hyppää sisältöön

Esikunta- ja johtamisharjoitus joustavasti käyntiin

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.6.2022 12.59
Tiedote
Kuvassa sotilas katsoo tietokoneen ruutua luokkahuoneessa. Ruudussa näkyy karttakuva taistelusimulaattorista.
Harjoituksessa hyödynnetään MPKK:n uutta komentaja- ja esikuntasimulaattoria, joka mahdollistaa joukkojen kuvaamisen ja taisteluiden lopputuloksen mallintamisen. Kuva Ukko Kariniemi.

Maanpuolustuskorkeakoulu toimeenpanee Esikunta- ja johtamisharjoituksen (EJH22) 7.-16.6.2022 Santahaminassa.

Harjoitukseen osallistuvat Maanpuolustuskorkeakoululta yleisesikuntaupseerikurssi, esiupseerikurssi ja sotatieteiden maisterikurssi sekä Logistiikkakoululta logistiikan toimialapäällikkö- ja logistiikkaupseerikurssit. Lisäksi harjoitukseen osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulun ja muiden joukko-osastojen palkattua henkilökuntaa. Harjoituksen vahvuus on yli 400 henkilöä.

Esikunta- ja johtamisharjoituksen päämääränä on kehittää harjoitukseen osallistuvien operatiivista johtamista sekä harjaannuttaa opiskelijoita maa-, meri ja ilmavoimien yhtymän esikunnan, lentotukikohdan sekä logististen tukijärjestelmien taistelun suunnittelussa ja johtamisessa. Painopisteenä on toimeenpanon harjoittelu.

- Harjoitus on käynnistynyt suunnitellusti ja eri puolustushaarojen opiskelijoilla on erittäin hyvä motivaatio työskentelyyn. Vallitseva turvallisuuspoliittinen tilanne on tuonut syvyyttä tarkasteluihin ja korostaa harjoittelun tärkeyttä. Jokainen saa varmasti hyvää johtamiskokemusta sekä oppia yhteistoiminnasta sekä eri toimintojen yhteensovittamisesta. Tiivistää harjoituksen johtaja Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, eversti Rainer Peltoniemi.

Kuvassa kartta, jossa merkintöjä. Paperilapuilla on merkitty eri kohteita.
Harjoituksessa käytetään ja samalla harjaannutaan käyttämään kattavasti maa-, meri ja ilmavoimien tietojärjestelmiä. Perinteisiä karttoja käytetään edelleen joustavasti johtamisen tukena. Kuva Jussi Toivonen.

Esiupseerikurssi 73 sekä sotatieteiden maisterikurssi 10 opiskelijoille EHJ on viimeinen yhteinen operaatiotaidon ja taktiikan harjoitus ennen valmistumista kesä-elokuussa 2022. Yleisesikuntaupseerikurssi 61 opiskelu jatkuu vielä noin vuoden päättyen vuonna 2023.
 

´