Hyppää sisältöön

Esikunta- ja johtamisharjoitus onnistuneesti päätökseen

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 16.6.2023 10.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu johti Santahaminassa 5.-15.6.2023 järjestetyn Esikunta- ja johtamisharjoituksen (EJH23).

Harjoituksessa hyödynnettiin uutta komentaja- ja esikuntasimulaattoria, joka mahdollistaa tilanteiden kuvaamisen ja taisteluiden lopputuloksen mallintamisen.

Harjoituksen päätavoitteena oli kehittää osallistujien operatiivisia johtamis- ja toimeenpanotaitoja sekä harjaannuttaa opiskelijoiden kykyä toimia suunnittelu- ja johtamistehtävissä eri johtotasoilla. Harjoitusjoukot keskittyivät yhteisoperaation toimeenpanoon, kukin omalla tasollaan, kun samalla harjoituksen peliorganisaatio kuvasi kattavasti vastapuolen toimintaa.

”Palautteen perusteella harjoitus onnistui erittäin hyvin ja opetustavoitteet saavutettiin. Jokainen osallistuja sai hyvää johtamiskokemusta ja oppia yhteistoiminnasta sekä eri toimintojen yhteensovittamisesta. Harjoituksen parasta antia oli sotataidollisen ajattelun kehittäminen, joka on jokaisen ammattiupseerin perustaito,” tiivistää harjoituksen johtaja Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, eversti Rainer Peltoniemi.

Harjoituksessa oli mukana osallistujia monelta eri taholta. Maanpuolustuskorkeakoulun eri kurssitasojen lisäksi osallistujia oli esimerkiksi Pääesikunnasta ja kaikista puolustushaaroista, Logistiikkalaitokselta, Rajavartiolaitokselta sekä eri joukko-osastoista. 

EJH oli myös MPKK:n 61. yleisesikuntaupseerikurssin, 74. esiupseerikurssin ja 11. sotatieteiden maisterikurssin opiskelijoille viimeinen yhteinen operaatiotaidon ja taktiikan harjoitus ennen valmistumista kesä-elokuussa 2023.

´