Hyppää sisältöön

Hallinnon- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät Maanpuolustuskorkeakoulussa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 26.11.2019 13.18
Tiedote

Tänä vuonna Hallinnon Tutkimuksen Seura ja Focus Localis RY järjestävät hallinto- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Tapahtuma teemana on ”Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana”. Tiedepäivien puhujia ovat mm. prof. Stig O. Johannessen Norjasta, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Merja Rapeli Suomen NATO-edustustosta sekä Turvallisuuskomitean pääsihteeri, sotatieteiden tohtori Vesa Valtonen.

Arki ja uhka esite. Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät, maanpuolustskorkeakoulu, Helsinki. 27.-29.11.2019. @focuslocalis @htseura #hktp2019

Luvassa työryhmiä, asiantuntijapuheita ja verkottumista

Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen eri tieteenalojen osaajia keskustelemaan ja jakamaan mielipiteitä määrätystä aiheesta. Tänä vuonna tiedepäivät järjestetään MPKK:ssa ja tapahtuman aihe on meille hyvin läheinen.

- MPKK antaa hienot puitteet päivien järjestämiselle ja MPKK, jatko-opiskelijat sekä tutkijat saavat hyviä yhteistyökumppaneita ja verkostoja, kertoo Aki-Mauri Huhtinen.

Everstiluutnantti Huhtinen on johtamisen oppiaineen sotilasprofessori ja yksi tapahtuman yhteyshenkilöistä. Hän painottaa Maanpuolustuskorkeakoulun osallistumisen tärkeyttä.

- MPKK:n yksi pääoppiaineista ja tutkimuksesta on johtaminen. Kyseiset päivät keräävät alan osaajia Suomessa yhteen. On tärkeää, että Maanpuolustuskorkeakoulu yliopistona näyttäytyy myös tällä foorumilla, Huhtinen toteaa.

Aki-Mauri Huhtinen

Kokonaisturvallisuutta käsittelevät tiedepäivät on luontevaa järjestää MPKK:lla

Kokonaisturvallisuuden asiantuntija, hallintotieteiden tohtori Minna Branders on Hallinnon Tutkimuksen Seuran pitkäaikainen jäsen, ja tapahtumassa hänen roolinsa on vetää jatko-opiskelijoille suunnattua pre-konferenssia ja yhtä työryhmää.

Branders pitää kokonaisturvallisuutta käsittelevien tiedepäivien pitämistä MPKK:ssa luontevana. Tiedepäivien aihe ja siihen liittyvät näkökulmat, kuten tieto- ja kyberturvallisuus, alueturvallisuus ja sosiaalinen kestävyys, sopivat hyvin sotatieteen monitieteiseen viitekehykseen.

- Sotatieteiden viitekehykseen mahtuvat kaikki nämäkin tarkastelukulmat. Haluamme olla mukana myös tässä tieteellisessä vuoropuhelussa, jonka kautta voidaan löytää rakennusaineita omaan tieteenalaamme ja sen kehittymiseen akateemisen tapahtumaorganisoinnin kautta, kertoo Branders.

Hän pitää laajaa tieteellistä yhteistyötä tärkeänä ja näkee tapahtuman hyödyttävän MPKK:ta tutkimusyhteistyön saralla.

- MPKK hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita akateemisen, monitieteisen turvallisuustutkimuksen kontekstissa. Tutkimusyhteistyö kokonaisturvallisuuden saralla on MPKK:n strategisen painopisteen mukaista, ja hakeutuminen yhteistyöhön eri alojen tutkijoiden kanssa on meille olennainen osa toimintaamme, Branders toteaa.

Minna Branders

Seuraa tiedepäivien viestintää

Hallinnon Tutkimuksen Seura RY ja Focus Localis RY järjestävät Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Tapahtuma pidetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa 27-29.11.2019. Tiedepäiviin liittyviä uutisia voit seurata Twitterissä @Focuslocalis, @HTseura, #HKTP2019 ja Facebookissa tapahtumassa Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2019. 

´