Hyppää sisältöön

Lentoupseerien haastava koulutus sai päätöksensä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 11.8.2022 12.39
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi 10 (SM10) ja lentoupseerien koulutusohjelman maisterikurssi (SMOHJ15) valmistuvat tämän viikon perjantaina 12. elokuuta 2022.

Kuva: Henry Mäkinen, Puolustusvoimat

Sotatieteiden maistereiksi on valmistumassa SM10 opiskelijoiden lisäksi viisitoista opiskelijaa lentoupseerin koulutusohjelmasta (SMOHJ15). Suurin käytännön ero SM10 -kurssiin lukeutuvien koulutusohjelmien ja lentoupseerien tutkintorakenteen välillä on tutkinnon pituudessa.

SMOHJ15 on aloittanut maisteriopintonsa vuonna 2015, suoraan sotatieteiden kandidaatiksi valmistumisen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen on jaettu seitsemän lukuvuoden ajalle, jonka aikana opintojaksot käydään normaalin työn ja lentokoulutuksen ohessa. Opintojen ja työn yhdistämisen avulla lentokoulutusta on pystytty toteuttamaan tehokkaasti ja viemään nousujohteisesti eteenpäin. Tutkintoon kuuluu maisterikursseille ominaiseen tapaan sotatieteellisten opintojen lisäksi myös sotilasammatillisia opintoja ja pro gradu -tutkielma.

Lentoupseerien koulutusohjelma jakaantuu kolmeen opintosuuntaan. Suurimman opintosuunnista muodostaa Ilmavoimien lentäjät, joiden lentokalustona pääsääntöisesti toimivat F-18 Hornet -hävittäjät. Koulutusohjelmasta valmistuu lisäksi Maavoimien helikopteriohjaajia. Rajavartiolaitoksen lentäjiä ei tällä kurssilla ollut.

Aikaisemmin opintonsa aloittanut SMOHJ15 on noudattanut vanhempaa opetussuunnitelmaa, kun taas vuonna 2020 aloittanut SM10 on ensimmäinen uuden, tarkastetun maisteritutkinnon kokonaisuudessaan suorittanut kurssi. Lentoupseerin koulutusohjelman mukainen tutkintokin uudistuu, mutta tulevina vuosina ollaan vielä siirtymäajan piirissä, sillä vuosikursseista osa on aloittanut edeltävällä opetussuunnitelmalla.

Lentokoulutuksen ohessa suoritettu tutkinto on luonnollisesti melko raskas, sillä erittäin nousujohteisen ja haastavan lentokoulutuksen ja opiskelun yhdistäminen vaatii paljon opiskelijoilta. Tästä huolimatta opiskelijat ovat suoriutuneet raskaasta urakasta hienosti ja osa opiskelijoista saavutti jopa laudaturin tutkinnon päättävästä pro gradu -tutkielmasta.
 

´