Hyppää sisältöön

Näin tutkin taktiikkaa -teos opastaa kohti selkeämpää oppimista

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 29.9.2022 11.03
Tiedote

Uusi teos on sotatieteiden opiskelijoiden kuin ammattilaistenkin työn tueksi tarkoitettu oppikirja, joka käsittelee operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen, tutkimusmenetelmien sekä tieteenfilosofian perusteita.

Näin tutkin taktiikkaa – Tutkimusprosessi operaatiotaidon ja taktiikan näkökulmasta (toim. Janne Tähtinen) -oppikirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman selkeä tutkimusprosessiin sidottu
kokonaisuus.

Teoksen on tarkoitus tukea operaatiotaidon ja taktiikan tutkimusopetusta sekä opinnäytetöiden laadintaa ja ohjausta kooten yhteen monimuotoisen kokonaisuuden tutkimuksen perusasioista. Kirja koostuu käytännössä kolmesta osasta, joissa käsitellään operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen perusteita ja tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimusprosessin vaiheita sekä tutkimusotteita ja -menetelmiä asiantuntijajoukon kirjoittamissa alaluvuissa.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Tähtinen.

Kirjan pääkirjoittajana ja toimittajana on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Tähtinen. Tähtisen mukaan idea kirjasta ja sen tarpeellisuudesta syntyi varhain:

- Ajatus kirjan laadinnasta kumpuaa jo vuodesta 2006, jolloin nuorena upseerina toimin opinnäytteiden ohjaajana. Tällöin vastaavalle kirjalle olisi ollut käyttöä. Lopullisen kimmokkeen projekti sai aloitettuani tutkimusryhmän johtajana. Koimme silloin tarvetta jäsentää uudelleen opetusta ja sen sisältöjä. Opetustyön tueksi todettiin tarve tuottaa kirjallinen lisämateriaali aiemmin julkaistujen oppaiden rinnalle.

Kirjan tutkimusote ja -menetelmäosuutta on ollut kirjoittamassa myös seitsemän muuta Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimusryhmän asiantuntijaa: sotilasprofessorit Janne Mäkitalo ja Marko Palokangas, apulaissotilasprofessori Antti Paronen sekä tutkimusryhmässä johtajana, opettajana tai tutkijaesiupseerina toimineet Ville Huupponen, Marko Siirtola, Maria Keinonen ja Miro Palm.

- Kun jäsentelimme kirjan tutkimusote ja tutkimusmenetelmä osuutta, kävimme tutkimusryhmän kesken yhdessä läpi, mitä tarkalleen haluamme opettaa ja jaoimme jokaiselle oman osan sen mukaan, kuka olisi hyvä kirjoittamaan mistäkin, Tähtinen täsmentää.

Oppikirja laajaan käyttöön

Vaikka Näin tutkin taktiikkaa – Tutkimusprosessi operaatiotaidon ja taktiikan näkökulmasta on ensisijaisesti oppikirja, ei sitä ole tarkoitettu pelkästään sotatieteiden opiskelijoiden käyttöön, vaan myös laajemmalle lukijakunnalle. Koska kirjan sisältö on laaja, soveltuu se myös sotatieteiden ammattitutkijoille ja etenkin opinnäytteiden ohjaajille:

- Teos on suunnattu operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen perusteita ja menetelmiä opetteleville opiskelijoille kadeteista aina tohtoriopiskelijoihin. Kirjassa asioita pyritään avaamaan  mahdollisimman yksinkertaisesti ensimmäistä kertaa tutkimusopintojaan aloittavalle opiskelijalle, mutta kirjalla on paljon annettavaa myös kokeneemmille tutkijoille, Tähtinen kertoo.

Tähtinen korostaa, että kirja on ”opiskelun avain”, mutta sitä ei pidä missään nimessä käyttää ainoana tiedonlähteenä. Jotta operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen ymmärrys todella kehittyisi, on kirjan rinnalla opiskeltava myös muita aiemmin julkaistuja tutkimuksen tekemisen ja taktiikan teoksia. Oppikirja toimii siis tietyissä aiheissa enemmänkin oppaana laajempien kokonaisuuksien pariin.

- Eihän missään oppikirjassa voi avata kaikkea. Tässä teoksessa esitetään perusteita ja esimerkkejä niiden soveltamisesta, mutta olisi silti hyvä lähteä etsimään muutakin laajempaa kirjallisuutta kyseisestä aiheesta, Tähtinen neuvoo. 

Sähköinen kirja on ladattavissa tästä. (doria.fi)

´