Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus venäläisestä refleksiivisen kontrollin teoriasta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 3.4.2020 15.03
Tiedote

Majuri Antti Vasaran tutkimus Theory of Reflexive Control: Origins, Evolution and Application in the Framework of Contemporary Russian Military Strategy tutkii, mitä refleksiivisellä kontrollilla tarkoitetaan ja miten sitä hyödynnetään osana Venäjän sotilasstrategiaa. Tutkimus julkaistaan Maanpuolustuskorkeakoulun Finnish Defence Studies -sarjassa.

Majuri Antti Vasaran juuri julkaistu tutkimus Theory of Reflexive Control: Origins, Evolution and Application in the Framework of Contemporary Russian Military Strategy on kattava analyysi refleksiivisen kontrollin teoriasta ja sen merkityksestä.  Tutkimus tarkastelee refleksiivisen kontrollin teorian kehittymistä osana systeemiteorian ajatteluperinnettä Neuvostoliitossa sekä teorian jatkokehittämistä osana sodan luonnetta ja sotilaalliseen päätöksentekoon vaikuttamista käsittelevää venäläistä sotatieteellisestä keskustelua. Laajan teoriakeskustelun pohjalta tutkimuksessa rakennetaan malli, jossa reflektiivisen kontrollin käyttö jaetaan konstruktiivisiin (luoviin) ja destruktiivisiin (hajottaviin) toimiin. 

Yhdysvaltain maavoimien everstiluutnantti Timothy Thomas (evp) toteaakin tutkimuksen esipuheessa:

- Vasara tulkitsee Venäjän tapaa käyttää refleksiivistä kontrollia ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksessa luotu malli tarjoaa uuden tavan ymmärtää reflektiivisen kontrollin käyttöä. 

- Vasara tarjoaa luovan lähestymistavan refleksiivisen kontrollin tutkimukseen sekä ajatuksia jatkotutkimuksia varten. Teos tulisi löytyä kaikkien, Venäjän harhauttamistekniikoiden tutkimiseen omistautuneiden tutkimuslaitosten hyllystä, Thomas kirjoittaa.


Tämän avoimesti saatavilla olevan tutkimuksen voi ladata Doria-julkaisuarkistosta: https://www.doria.fi/handle/10024/176978

Alkuperäinen, vuonna 2019 julkaistu suomenkielinen yleisesikuntaupseerikurssin lopputyö Refleksiivisen kontrollin mallit ja vastustajan päätöksentekoon vaikuttaminen Venäjän sotaharjoituksissa 2010-luvulla, on saatavilla osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/172765

´