Hyppää sisältöön

Opetuksen hyviä käytänteitä jaettiin jälleen seminaarin muodossa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 17.9.2021 14.39
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun opetushenkilökunta kokoontui jo kahdennentoista kerran keskustelemaan opetuksen hyvistä käytänteistä perinteeksi muodostuneeseen seminaariin. Tänä vuonna seminaarin teemana oli hybridiopetus.

Maanpuolustuskorkeakoulu järjesti vuosittaisen Opetuksen hyvät käytänteet -seminaarin opetushenkilökunnalleen 16.-17.9.2021. Seminaari oli avoin kaikille Maanpuolustuskorkeakoululla, sotilasopetuslaitoksissa sekä Raja- ja merivartiokoululla opetustehtävissä ja opetuksen kehittämistehtävissä toimiville henkilöille. 

Tämän vuoden teema, hybridiopetus, ilmeni myös seminaarin järjestelyissä. Seminaariin pystyi osallistumaan joko paikan päällä Santahaminassa tai virtuaalisesti Zoomissa. Tavoitteena olikin, että osallistujat pääsevät itse kokemaan hybridiopetusta sekä kokeilemaan erilaisia opetusteknologioita seminaarin yhteydessä järjestetyillä digiklinikoilla. Osallistujat pääsivät syventämään tietämystään esimerkiksi videoiden hyödyntämisestä opetuksessa sekä verkko-opintojen suunnittelusta. 

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuksen kehittämispäällikkö Satu-Tuulia Vuoksenranta kuvaa seminaaria oivaksi tavaksi jakaa opetuksen ajankohtaisia käytänteitä opetushenkilökunnan kesken.

– Seminaarin tarkoitus on jakaa ajankohtaisia opetuksen hyviä käytäntöjä ja ideoita. Tänä vuonna korona innoitti toteuttamaan seminaarin hybridimallin mukaisesti. Myös sisällöt ovat sen tyyppisiä, että osallistujat oivaltavat miten voidaan hybridimallin mukaisesti toteuttaa opetusta ja minkälaisia aktivointimenetelmiä on, jotta saadaan osallistettua sekä paikan päällä että etänä olevat, Vuoksenranta kertoo.

Koronapandemian myötä opetusta jouduttiin erittäin nopealla aikataululla sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen ja viemään verkko-oppimisympäristöihin. Korona nopeutti uusien opetusmenetelmien ja -teknologioiden käyttöönottoa, joten seminaarissa saadut ja jaetut vinkit toimivista menetelmistä olivat omiaan syventämään osallistujien osaamista hybridi- ja verkko-opetuksesta.

Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkii Vuoksenrannan mukaan innostamaan opetushenkilöstöään innovatiivisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen. Digitaalisten menetelmien käytännön toteutukseen onkin tarjolla kattavasti tukea.

– Meillä on nämä digipedagogiikkapalvelut, jotta myös opettajat saisivat tukea ja apua opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos esimerkiksi haluaa tehdä videotallenteita, niin meillä on kaikki apu tallenteiden tekemiseen, editointiin ja niiden jakamiseen, Vuoksenranta kertoo.

Yhtenä esimerkkinä nykyaikaisten opetusmenetelmien käytöstä ja opetuksen kehittämisestä Maanpuolustuskorkeakoululla toimii seminaarin yhteydessä julkaistu ensimmäinen äänikirja, Antti-Tuomas Pulkan (toim.) “Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille 2020”. Jatkossa valikoiduista Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuista tullaan julkaisemaan myös äänikirja.