Hyppää sisältöön

Osa kadeteista lähiopetuksessa Santahaminassa

Maanpuolustuskorkeakoulu
5.5.2020 9.33
Tiedote

106. kadettikurssin maavoimien koulutusohjelman kadetit tulevat olemaan pienryhmissä vuoroin lähiopetuksessa ja vuoroin etäopetuksessa 4. toukokuuta alkaen.

Maanpuolustuskorkeakoulun opetus toteutetaan tällä hetkellä pääosin etäopetuksena. Poikkeuksen tälle periaatteelle tuo nuorin kadettikurssi ja sen maavoimien koulutusohjelma. Tähän joukkoon kuuluvat kadetit tulevat olemaan rotatointiperiaatteella pienryhmissä vuoroin lähiopetuksessa ja vuoroin etäopetuksessa 4. toukokuuta alkaen. 

Tällä järjestelyllä saadaan turvattua opiskelijoille kriittisen osaamisen saavuttaminen muun muassa taisteluammuntojen johtamisessa ja siten luotua pohjaa kahden seuraavan vuoden opetukselle. Nuorimman kadettikurssin maavoimien koulutusohjelman opiskelijat jaetaan kolmeen koulutusryhmään. Koulutusryhmät ovat maksimissaan 35 henkilön suuruisia, ja lähiopetuksessa koulutusryhmien koko on aina alle 10 henkilöä.

Kaikessa toiminnassa tärkeimpänä asiana on opiskelijoiden terveyden turvaaminen usein eri toimenpitein. Muut kadettikurssit jatkavat opintoja puolustushaarakoulujen ohjeistuksen mukaisesti.